Vi har ringt upp Örjan Josefsson, handlare i Bro, som driver en BID (Business Improvement District) i Bro centrum för att minska brottligheten. Han delar med sig av sina bästa tips på hur man får med sig hela samhället och vad som ligger bakom hans drivkraft.