Livsmedelshandlarna uppmanar till kamp mot brott i matbutikerna

Brotten i samhället ökar liksom otryggheten. Mitt i det offentliga rummet står matbutiken dit vi alla går. Även matbutikerna utsätts för den eskalerande brottsligheten i form av hot, rån och stölder. Livsmedelshandlarna jobbar för att skapa trygga matbutiker igen och uppmanar nu alla att visa sitt stöd för att matbutikerna ska bli en tryggare plats genom att delta i kampanjen “Skicka Kärlek till din matbutik”. Livsmedelshandlarna ger 10 kronor till Brottsofferjouren för varje deltagande i kampanjen.

Brotten i samhället har ökat kraftigt de senaste åren och de ökar fortfarande. Vi läser om att fler särskilt utsatta områden har uppstått. Vi läser om gängskjutningar, bilbränder, stenkastning mot blåljuspersonal och om en kraftig ökning av personrån och sexuella ofredanden och övergrepp på allmänna platser. En majoritet av befolkningen mellan 16 och 79 år, uppger att de är trygga i sitt bostadsområde på kvällen, men 19 procent uppger att de känner otrygghet i sådana situationer. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan 2015, enligt siffror från BRÅ*.

Butiken mitt i samhället

Mitt i det offentliga rummet står matbutiken. Där har brotten följaktligen också eskalerat kraftigt de senaste åren. År 2013 stals det för 4,6 miljarder i svenska butiker, enligt Svensk Handel. I våras skrevs den siffran upp till 6 miljarder kronor. En ökning med 1,4 miljarder kronor på bara fyra år. Även i butikerna har den upplevda otryggheten ökat. Två av tre butiksanställda, 67 procent, känner sig numera otrygga på jobbet.

Skicka kärlek till din butik

Livsmedelshandlarna vill att såväl personal som kunder ska kunna känna sig trygga i sin matbutik. Därför har de nu skapat en kampanj som syftar till att var och en som vill stötta sin butik därhemma till att bli en tryggare plats kan “Skicka kärlek” till butiken. Detta genom att sätta en digital pin, i form av ett hjärta, på orten där butiken ligger och även namnge butiken. Livsmedelshandlarna bidrar med 10 kronor till Brottsofferjouren för varje digitalt hjärta som sätts på en butik.

Gå in på tryggarematbutiker.nu

Kampanjen Skicka Kärlek till din matbutik lanseras på tryggarematbutiker.nu och fortsätter fram till vecka 28. Livsmedelshandlarna kommer även att förmedla budskapet under Almedalsveckan där organisationen deltar genom att bland annat visa VR-filmer om matbutikernas allt oftare brutala vardag.

– Jag vill poängtera att syftet inte är att ställa de olika butikerna mot varandra, inte heller orterna. Utan det är snarare en möjlighet för alla att visa hur viktig ens butik är för en själv och för sin ort där man bor. Genom kampanjen hoppas vi skapa en större och bredare förståelse för hur viktigt det är för oss alla att stävja brotten i våra matbutiker och skapa tryggare miljöer som alla vill vistas i, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Gå in på tryggarematbutiker.nu/skickakarlekför att delta i kampanjen Skicka kärlektill din matbutik.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

* BRÅ – Brottsförebyggande Rådet

Så här gör du | Skicka kärlek till din matbutik

• Stöd svenska matbutiker genom att skicka kärlek till din matbutik där du bor.

• Gå in på www.tryggarematbutiker.nu och klicka på fliken ”Skicka kärlek”. Zooma in din favoritbutik på kartan och sätt en pin (i form av ett hjärta) på din utvalda plats.

• För varje digitalt hjärta bidrar Livsmedelshandlarna med 10 kronor till Brottsofferjouren.

• Du kan ”hjärta” (pinna en butik med ett hjärta) fem gånger per IP-adress.