Livsmedelshandlarna vill ha en Justitieberedning

Under Folk och Försvar i Sälen, i början i veckan, vädjade Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson till justitieminister Morgan Johansson om att inrätta en Justitieberedning för att få ordning på rättsväsendet förmåga att hantera brott.

– Vi vädjar å branschens vägnar till justitieminstern att tillsätta en Justitieberedning, precis som Försvarsberedningen, där man tvärs över partierna, långsiktigt och strategiskt, kan jobba med att anpassa det svenska rättsväsendet till den verklighet vi faktiskt har idag. För det är uppenbart att vi har varken de resurser som finns, eller de lagar som behövs, för att hantera den här kriminaliteten, sade Pär Bygdeson till justitieminister Morgan Johansson under den senares anförande i Folk och Försvar i Sälen i tisdags.

Svalt svar

Justitieministern förhöll sig dock tämligen sval inför en sådan beredning och menade att de politiska åtgärder och partigemensamma överenskommelser som redan gjorts, väl räcker för att att klara av situationen.

– Ärligt talat, min uppfattning är inte att det är svårt att komma överens över partigränserna eller blockgränserna i de här avseendena. Vi har lagt 125 propositioner på justitiedepartementet hittills under vår mandatperiod och kommer att lägga ytterligare 65 innan mandatperioden går ut. Det är ganska lätt att få stöd för de förslag vi vi har, sade justitieminister Morgan Johansson.

Punktinsats

Justitieministern tillade också att samtal fördes strax före jul med Svensk Handel, liksom med fackförbundet Handels, om ytterligare åtgärder.

– Vi talade om vilka lagstiftiftningsförändringar vi borde göra men också framför allt om resursfrågan. Och det är därför som vi nu går fram med den stora satsning på polisen som vi nu gör, sade justitieministern.

– Det är bra att den satsningen görs, men den är en punktinsats som möjligen på sikt kan bromsa utvecklingen. För att vända den behövs en strategisk och övergripande plan, säger Pär Bygdeson.

Väntar med intresse på förslag

– Vi har dubblat utbildningstakten när det gäller poliser, vi går in med två miljarder kronor redan i år. Men vi behöver också göra en del andra saker. En sak som man absolut måste göras när det gäller livsmedelsbranschen, och de brott som begås där, är att gå på de internationella stöldligorna. De är ett stort bekymmer när det gäller inbrott. De står för nästan 40-50 procent av alla inbrott och också när det gäller stölder, så att säga. Vi kommer med ett särskilt paket om bara en månad, hävdade Morgan Johansson.

– De internationella stöldligorna är ett mycket stort problem och vi inväntar med intresse de förslag som ska komma, säger Pär Bygdeson.

Text: Marie Hallencreutz