Livsmedelshandlarnas opinionsbildning ger resultat

Livsmedelshandlarnas ansträngningar inom opinionsbildning har burit frukt under året. Inte minst när det gäller frågan om brott i butik.

Efter att i åratal ha drivit frågan om brott i butik och tryggare matbutiken gick proppen ur i samband med årets rikskonferens Folk och Försvar. Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson vädjade i den direktsända debatten till justitieminister att inrätta en Justitieberedning för att få ordning på rättsväsendets förmåga att hantera brott.

Justitieministern förhöll sig dock tämligen sval inför en sådan beredning och menade att de politiska åtgärder och partigemensamma överenskommelser som redan gjorts, väl räcker för att klara av situationen.

En som inte förhöll sig sval inför Bygdesons förslag var PM Nilsson som också befann sig på Folk och Försvar.

Viral debattartikel

Han erbjöd Pär Bygdeson att skriva en debattartikel i Dagens Industri. Debattartikeln blev viral och flera ledarskribenter runtom på landets tidningar citerade den och lyfte därmed butikernas alarmerande situation. Nu fortsätter Livsmedelshandlarna med att lyfta brott i butik, nu senast i Järva med nya VR-filmer om brott i butik och de kommer att fortsätta under Almedalsveckan.

Livsmedelshandlarna har även rönt framgångar på fler plattformar i sin opinionsbildning. Bland annat har man i samarbete med Mittmedia i Storstockholm tagit fram tre artiklar som lyfter problematiken.

– Vi inser att det är väldigt lokalt i Stockholm men samtidigt når det väldigt många läsare, runt en miljon, så vi tyckte det var värt att göra den satsningen, säger Pär Bygdeson.

Tryggarematbutiker.nu når ut

Tryggarematbutiker.nu är en annan plattform där Livsmedelshandlarnas opinionsbildning tagit fart. Hemsidan skapades för drygt ett år sedan och i början var det få som hittade dit. Sedan årsskiftet drivs den delvis av ett nytt kommunikationsbolag som lyckats driva fler läsare både till hemsidan och nå ut med budskap via sociala medier.

– Vi ser bland annat att satsningen på att Skicka Kärlek har fått en skjuts uppåt sedan vi ändrade ingången till denna del på hemsidan vilket vi gjorde alldeles nyligen. Redan nu har 627 personer skickat kärlek till sin butik. Det är vi naturligtvis väldigt glada för.

Text och foto: Marie Hallencreutz

Bildtext:

En satsning på advertorials, det vill säga artiklar med redaktionellt material som beställs av en annonsör och där artikeln anges som en annons, med Mittmedia i Storstockholm har gjort att Livsmedelshandlarna nått ut till cirka en miljon läsare om butikernas situation med ökande brottslighet och ett rättsväsende som inte räcker till.