Livsmedelspriser upp fem procent

Konsumentpriset på svenskproducerad mat måste höjas med i genomsnitt fem procent. Annars riskerar många svenska livsmedelsföretag att behöva lägga ned, enligt Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.
– Det är upp till bevis för handeln nu, säger han.

Torkan under den gångna sommaren har inneburit en hårt smäll för den svenska livsmedelsnäringen. Livsmedelsindustrins inköpskostnader har ökat med i snitt tio procent, medan priset på enskilda insatsvaror ökat betydligt mer. Vart fjärde företag som köper in spannmålsbaserade råvaror uppger att kostnaderna har ökat med mer än 30 procent.

− Om producenternas samlade kostnadsökningar förs över till konsumenterna via dagligvaruhandeln innebär det en genomsnittlig ökning av konsumentpriserna med drygt fem procent, säger Carl Eckerdal.

Carl Eckerdal betonar att fem procent är en lågt räknad snittsiffra. För vissa varor, såsom kött-, mejeri-, spannmåls- och frukt- och bärprodukter behövs ännu större prishöjningar för att täcka kostnadsökningarna.

– Vi hoppas på förståelse från dagligvaruhandeln att det handlar om en exceptionell situation och att den värsta torkan i mannaminne faktiskt får konsekvenser. Majoriteten av våra medlemmar har märkt att det finns en sådan förståelse, men det är upp till bevis nu om alla de högtidliga orden om vikten av svenskproducerat ska betyda något i praktiken.

Källa: Livsmedelsföretagen, Lif