Maten tar fortsatt liten andel av inkomsterna

Maten blir allt dyrare men står ändå för en mindre dela av våra utgifter. Det visar statistiken från SCB. Men är verkligen maten det viktigaste i svenskarnas budget?

Hur har det gått med utgifterna 2022: https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/hushallens-ekonomi/hushallens-konsumtionsutgifter-efter-andamal/?graph=/15994/all/all/

Matens andel av inkomsten: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/hushallens-konsumtion/