Med hopp om mindre regelkrångel

Samarbetande myndigheter ska minska regelkrånglet. Med EN väg in till alla myndigheter är det tänkt att livet för alla livsmedelsföretagare kommer att förenklas. Hur? Genom samverkan, där Jordbruksverket, Tillväxtverket och Livsmedelsverket tagit fram en prototyp till en ny tjänst för företagare i livsmedelsbranschen. Även för livsmedelshandlarna.

Med den nya tjänsten behöver företagaren bara registrera sina uppgifter en gång för att lämna uppgifter och söka tillstånd. Tjänsten kommer också att informera om status på företagens ärenden och förmedla återkoppling från myndigheter och kommuner. Dessutom skickar tjänsten notiser om viktiga händelser som berör företaget, till exempelvis om ett tillstånd behöver förnyas.

– Vi har kartlagt behoven och tagit fram en modell som vi tror på. Nu ska den standardiseras, säger Åsa Talamo, enhetschef för avdelningen enklare myndighetskontakter på Tillväxtverket.

Prototyp på verksamt.se

Tjänsten, som än så länge är en prototyp, kommer att finnas på den myndighetsgemensamma plattformen verksamt.se.

Nästa steg är att göra verklighet av prototypen och skapa en digital tjänst där företagaren möter myndigheter och kommun i ett gemensamt gränssnitt. Först ut är företag som vill starta vattenbruk, det vill säga företag som odlar fisk, skaldjur eller alger.

När är den klar?

– Jag vågar inte lova när eftersom det är många strategiska avväganden som måste göras. Det är också något vi behöver ta fram tillsammans med företagen och berörda myndigheter, säger Åsa Talamo.

Redan nu finns det dock övergripande checklistor för att starta vattenbruk och biodling på verksamt.se.

– Jag vet att inte minst vattenbruksföretagen redan haft stor glädje av den här checklistan, den ger en bra överblick över startprocessen, säger Åsa Talamo.

Tanken är att tjänsten ska byggas ut allteftersom och att fler branscher i livsmedelskedjan ska inkluderas efterhand.

Livsviktigt fortsätter att bevaka frågan.

Text: Marie hallencreutz

Källor: Tillväxtverket, LiF

Foto: Pixabay 

Bildtext: En prototyp för digital samverkan mellan myndigheter inom livsmedelsbranschen har tagits fram. Redan nu finns övergripande checklistor för att starta vattenbruk och biodling på verksamt.se.