Mer driftsstöd till lanthandlarna

Det särskilda driftstödet till små butiker i sårbara och utsatta glesbygder som infördes 2015 och fördubblades till 70 miljoner kronor årligen 2018, kommer att ligga kvar på den högre nivån de kommande två åren.

Detta framgår av regeringens höstbudget som är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

År 2018 beviljades driftstöd till ungefär 270 butiker, som bland annat innebar att butiksägarna fick möjlighet att göra efterlängtade investeringar i sina butiker.

– Det här driftstödet gör stor skillnad för de företagare som driver de minsta butikerna i våra gles- och landsbygder. Dessa butiker är särskilt viktiga eftersom de ofta även är ombud för exempelvis apotek, systembolag och post- och betaltjänster. Det särskilda driftstödet är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i en kommentar.

Ett exempel är Östanå Livs i Östhammar som är en av 21 butiker i regionen som beviljats statligt driftstöd genom Region Stockholm. Syftet är att bidra till en god servicenivå även i utsatta glesbygder.

På uppdrag av Tillväxtverket beslutade tillväxt- och regionplanenämnden sedan årsskiftet om ett långsiktigt stöd på max 300 000 kronor till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, för att stärka förutsättningarna för kommersiella aktörer bidra till att skapa en god tillgång till service. Och Östanå livs är en av butikerna som hittills beviljats bidrag.

– Butiken betyder mycket för bygden. Den har blivit något av en knutpunkt tillsammans med loppisen som ligger intill och håller öppet 365 dagar om året och kombinerar pizzeria och grill. Den ligger också i ett av de områden som prioriteras enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050, säger Inger Lagerquist, tillväxtchef på förvaltningen.

Källor: Regeringen, FK, Sll.se

Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet

Bildtext: Landsbygdsminister Jennie Nilsson