Mobilen oviktig i matbutiken

Det är inte många som använder mobilen i matbutiken. Att bli uppringd upplevs som störande och distraherande eftersom det gör att inköpsrundan tar längre tid. Dessutom används butikskedjornas appar och hemsidor i väldigt lite utsträckning i butik, visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Ulrika Holmberg, lektor och forskare vid Göteborgs universitet, har tillsammans med fyra andra forskare, undersökt hur kunder använder mobilen när de handlar i en livsmedelsbutik.Studien som har pågått under två års tid har finansierats av Handelsrådet. Sammanlagt 400 kunder har studerats genom observationer i butik, intervjuer, dagböcker med mera.

Opraktisk mobil

Tydligen har få mobilen framme i matbutiken eftersom den är opraktisk att hantera tillsammans med en kundkorg eller vagn. Den tar helt enkelt fokus från själva handlandet.Om – och när – mobilen ändå skulle användas är det på vanligt sätt, det vill säga man ringer, sms:ar, svarar på email, letar/laddar ner recept eller rabattkupnger, kollar inköpslistan eller saldot på bankkontot eller så lysnar man på musik eller kollar på sociala medier.

Inköpslista vanligast

Men detta görs inte i särskilt stor utsträckning. Fortfarande är papperslappen vanligast som inköpslista och om mobilen används är det oftast via anteckningsmappen.Andra alternativ är att man får ett sms, fotar en lista eller kylskåpet. Butiksappar används däremot sällan för inköp. Det är också få som tar bilder i matbutiker vilket är desto vanligare i klädbutiker. När mobilen används i matbutiker är det för sällskap eftersom butiksbesöket upplevs som tråkigt.

Störande mobil

Slutsatsen av studien är att mobilen är nedprioriterad i matbutiken och bara används korta stunder. Att bli uppringd upplevs som störande och distraherande eftersom det gör att inköpsrundan tar längre tid.

Vardaglig teknik

Butikskedjornas appar och hemsidor används i väldigt lite utsträckning i butik. Enligt forskaren Ulrika Holmberg behöver kunderna framför allt hjälp med inspiration till vad de ska laga till middag. Tekniken måste komma in i det vardagliga och underlätta, i stället för att störa matinköpen, är hennes slutsats.

Källa: Livsmedel i Fokus