Moderaterna föreslår lagändringar under seminarier om brott i butik

Två av tre som arbetar i butik upplever sig hotade på jobbet varje dag. Handeln har idag även en säkerhetskostnad som ligger på samma nivå som hela polisbudgeten. Vad kan vi göra för att skapa tryggare matbutiker?

Det var budskapet som fördes ut under de seminarier som Livsmedelshandlarna anordnade, liksom deltog i, under Almedalsveckan.

Livsmedelshandlarnas styrelse deltog under Almedalsveckan med ett budskap: Vi kräver lagändringar och bättre samarbete med polis och rättsväsende för att skapa tryggare matbutiker.

Detta budskap spreds dels genom att visa VR-film om ett rånförsök i en butik med tillhörande frågor och diskussion efteråt, dels via deltagande i seminarier som var mycket välbesökta och skapade många frågeställningar och debatt.

”Bekämpa brott mot företagare”

Cecilia Tauschek som är ny styrelseledamot i Livsmedelshandlarna, deltog i Moderata företagarrådets seminarium ”Bekämpa brott mot företagare”, där även Jörgen Warborn, ordförande, Moderata Företagarrådet, Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, (M), Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel och Tomas Jansson, lokalpolisområdeschef, deltog.

Allvarliga brottsfakta

Under seminariet framfördes bland annat att endast en av tre företagare upplever att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. På landsbygden endast en av fyra och att en av tre företagare har blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren.

Moderata utfästelser om lagändringar

Dessa fakta talar för allvarliga brister i rättssäkerheten för företagarna och moderaternas Tomas Tobé utlovade förändringar i lagstiftningen med möjlighet till tillträdesförbud, avskaffande av mängdrabatten och att fler poliser måste tillsättas:

– Genom att begränsa möjligheterna att få tillträde till butikslokalerna för personer som gång efter gång stjäl eller uppför sig illa skapas en tryggare miljö både för butiksanställda och kunder. Och dagens form av mängdrabatt bör slopas och ersättas med ett system där fler brott än det grövsta ska straffas fullt ut, påpekade han.

Höga säkerhetskostnader

Livsmedelshandlarna anordnade också ett eget seminarium i samarbete med Dagens Nyheter om vad man tillsammans kan göra för att skapa tryggare matbutiker.

Medverkade gjorde Pär Bygdeson, vd, Livsmedelshandlarna, Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel, Mikael Ovrell, Icahandlare, Kortedala, Monica Bloom, handlare Ica Supermarket Södra station, Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, (M) och Helene Petersson, gruppledare, (S), Justitieutskottet.

Där framkom bland annat att säkerheten för matbutiker kostar lika mycket den svenska polisens försvarsbudget – 22 miljarder kronor om året. Det som räknas in i summan är stöldvärdet och butikernas egna investeringar för säkerhet som larm, kameraövervakning, vakter och så vidare. Däremot räknas inte in konsekvenserna av brotten för de anställda, det vill säga sjukskrivningar och stöd till dem som har varit med om traumatiska brott.

Livsmedelshandlarnas krav

Som Livsmedelshandlarna tidigare påtalat ställdes nu igen krav på tillträdesförbud för återkommande förbrytare, tiotusentals fler poliser och att straffrabatten tas bort för mängdbrott. Annars kommer runt 6 000 perosner som återkommande begår dessa brott att fortsätta göra det utan att något händer eftersom straff för små brott inte hanteras när större brott har begåtts.– – Om ingenting görs så blir det en inkörsport till fler och större stölder och en ökad kriminalitet, sade Monica Bloom, Icahandlare och styrelseledamot i Livsmedelshandlarna..

Ökade befogenheter för åklagare och domstol

Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé var på plats även på detta seminarium och sade att:

– Vi behöver fler poliser i tjänst, fler ordningsvakter men också en strafflagstiftning för att ge åklagare och domstol befogenheter att väcka åtal vid mindre brott. Det måste bli jobbigare att vara kriminell i Sverige.

Upp till bevis

Livsmedelhandlarnas vd Pär Bygdeson summerade moderaternas utspel i de båda seminarierna med följande:

– Det låter väldigt bra med alla förslag som ligger helt i linje med vad vi inom Livsmedelshandlarna krävt i flera år. Det är val om bara ett par månader så det blir upp till bevis.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Jonas Borg

Bildtext: Tillträdesförbud, bort med mängdrabatt och fler poliser lovar Tomas Tobé, moderaternas rättspolitiske talesperson.