Motstridiga förslag i tunn budget

Igår, onsdagen den 8 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen. Förslagen i budgetpropositionen för 2020 bygger på januariavtalet som är den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– De problem vi har i Sverige i dag kan bara lösas om vi tar ett större gemensamt ansvar för vår trygghet och sammanhållning. I den här budgeten tar vi nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd i hela landet, bättre ekonomi för pensionärer, bättre miljö och en ambitiös klimatomställning som alla, i hela landet, kan vara med på. Vi genomför kraftfulla ökningar av resurserna till trygghet och säkerhet, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Motstridiga förslag

Men Livsmedelshandlarnas vd tycker att innehållet i budgeten är tunt, kanske för att så många partiers viljor måste samsas.

– Generellt är det små förändringar, en del är dessutom av slaget att man först gräver en grop och sedan gräver igen. Till exempel bensinskatteförändringarna som går både upp och ned, säger han.

Kanske en bra nyhet

Det som inte hade kommit ut och som är att 32 kommuner får dela på 500 nya miljoner för att stärka upp sina budgeter. Pengarna ska gå till olika former av försörjningsstöd. Det finns anledning att tro att en del av dessa pengar kommer att spenderas i den lokala matbutiken.

Värnskattens avskaffande

– Värnskattens avskaffande kommer troligen inte att komma dagligvaruhandeln till del utan det som inte går till sparande kommer nog att läggas på resor och kapitalvaror

Sänkt pensionärsskatt

Att pensionärsskatten sänks är bra men det är tråkigt för dem med inkomster under 17 000 kronor eftersom de inte får ta del av sänkningen.

– Sänkningen av pensionärsskatten berör de med en pension över 17000 kronor och de pengarna kan nog till viss del komma dagligvaruhandeln tillgodo.

Bra att driftstödet är kvar

– Positivt är att driftstödet till glesbygdshandel kommer att vara kvar till åtminstone 2022. Det var ett tydlligt ösnkemål från branschens sida när det skapades att det skulle vara ett långsiktigt stöd, säger Pär Bygdeson men tillägger att den sänkta skatten för glesbygdsbor är så liten att den inte kommer att få någon praktisk betydelse.

Destruktiv skatt på plastpåsar

Pär Bygdeson anser att plastpåseskatten är både konstig och destruktiv.

– Det är en skatt på att bära hem saker från butiken, inte en miljöskatt. Den är inte differentierad vilket göra att de initiativ som svenska butikskedjor arbetar med vad gäller återvunnen plast och plast med biologiskt ursprung blir lika hårt beskattat som sämsta möjliga plastpåse, säger han.

Han menar att skatten kommer att snedvrida priserna så att papperskassar relativt sett blir billigare trots att de har en högre miljöpåverkan i en livscykelanalys.

– Sammantaget kommer det att försämra miljöprestandan på de påsar vi bär hem våra varor i och troligen kommer skatteintäkterna bli långt under de uppgivna. Detta utan att det påverkar mängden plast som skräpar ner i Sverige och resten av världen på ett mätbart sätt. Ska man tro på logiken i regeringens argument ägnar sig svenska kommuner åt att dumpa svenska hushållssopor i havet. Om så är fallet kommer skatten att få önskad effekt.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: regeringen