När krisen eller kriget kommer – så påverkas du som handlare

Livsmedelsverket uppmanar nu livsmedelsföretagare att ta del av den information som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, sänder ut i en kampanj nu och i nästa vecka.

MSB skickar bland annat ut en broschyr kallad ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll. Det är en uppföljning på den tidigare broschyren ”Om kriget kommer” som delades ut varje år till hushållen fram till år 1961.

Som Livsviktigt rapporterade för ett par år sedan rustas totalförsvaret upp sedan regeringens nya försvarspolitiska inrikting för 2016-2020 antogs. I totalfösvaret ingår både det civila och det militära försvaret. Och i det civila försvaret ingår bland annat hur livsmedelsförsörjningen kan tryggas om en kris, som exempelvis en storbrand eller utslagning av telefonnät och digitala kommunikationer skulle inträffa, eller i värsta fall, om vi drabbas av yttre eller inre hot såsom fullskaligt krig.

Matlagren finns inte längre

Tidigare har civilförsvaret legat i malpåse i flera decennier och lagren av livsmedel finns inte längre, dels på grund av politiken som förts, dels på grund av den utveckling vi haft i livsmedelslogistik. Det vill säga att numer finns våra livsmedelslager på väg, antingen i lastbilar, båtar eller på flyg. I våra stora centrallager passerar maten på en vecka, så någon försörjning inför en kris eller ett krig finns inte kvar.

Informationskampanj i nästa vecka

I nästa vecka, vecka 22, håller MSB en informationskampanj om det civila försvaret och då delas broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll. I kampanjen vill man uppmärksamma alla hushåll, men också livsmedelsföretag såsom matbutiker, på att det civila försvaret är på väg att rustas upp.

Så här skriver Livsmedelsverket, som är en av de myndigheter som fått i uppdrag att börja samarbeta med varandra för att rusta upp det civila försvaret, i ett pressmeddelande:

”Vet du om att ditt företag är en del av det civila försvaret?

Det är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Därför arbetar Sverige med att återskapa ett totalförsvar. Totalförsvaret består av två delar, militärt och civilt försvar. Civilt försvar handlar om att skydda befolkningen, säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera vid kris och krig, och att ge stöd till det militära försvaret. Alla samhällets delar är med – myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer – och privata företag.

Livsmedelsförsörjning är ett prioriterat område i arbetet med Sveriges totalförsvar och Livsmedelsverket är en av de myndigheter som arbetar med frågan.

Matförsörjning ska fungera i tre månader

I december 2017 lämnade den så kallade försvarsberedningen en delrapport till regeringen om det civila försvarets inriktning inför 2021–2025. De föreslår att det civila försvaret planerar för att verksamheter ska fungera i tre månader vid kris och krig. Privatpersoner föreslås ha beredskap för en vecka. Enligt förslaget ska enskilda företag som är särskilt viktiga för totalförsvaret identifieras. Försvarsberedningen lämnar också förslag om att införa lagring av insatsvaror och livsmedel samt avtal mellan företag och myndigheter.”

Med andra ord ska hushållen bunkra mat, vatten och energi för en vecka medan kommunerna uppmans att samarbeta med butikerna för att ordna livsmedelsförsörjning för tre månader. Så, än så länge handlar det om att uppmärksamma kommuner och livsmedelsbutiker i frågan för att få igång lokala samarbeten.

Vidare från Livsmedelsverket:

”Arbetet med totalförsvaret har startat och Livsmedelsverket, länsstyrelser och kommuner har inlett kontakter med olika verksamheter som är viktiga för att samhället ska fungera. Det gäller nationellt, lokalt och regionalt. Vi som arbetar på myndigheterna behöver veta mer om vad som behövs för att verksamheter ska fortsätta fungera, även i händelse av kris eller krig.

Behöver mitt företag vara med i planeringen?

Lagstiftningen för höjd beredskap innebär att alla företag är skyldiga att medverka i totalförsvarsplaneringen. Ditt bidrag är viktigt, företagen behövs på flera sätt. Det kan vara genom att bidra till ökad kunskap hos myndigheter eller att ditt företag deltar i övningar eller andra samarbeten.”

Text: Marie Hallencreutz

Källa: Livsmedelsverket

Foto: Folk och försvar

 

Fakta | Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som genomförs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Vecka 22 sker årets evenemang. Syftet är att höja kunskapen hos allmänheten om vad de ska göra inför och vid en samhällskris. I samband med Krisberedskapsveckan skickas broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll.

Källa: Livsmedelsverket