Nu gäller lagen om tillträdesförbud

Den 1 mars trädde lagen om tillträdesförbud i kraft och redan före påsken började ansökningarna trilla in. Men många handlare är osäkra på hur man ska gå tillväga. Därför har Svensk Handel, i samarbete med polisen, tagit fram riktlinjer, ansökningsblankett och vanliga frågeställningar, FAQ.

Den nya lagen innebär att åklagare kan besluta om ett tidsbegränsat tillträdesförbud till en specifik butik för individer som vid upprepade tillfällen utsätter butiken eller dess anställda för brott. Men eftersom lagen är ny är det många handlare som ännu inte riktigt vet hur de göra för att använda sig av den.

Andreas Bylger, handlare på Ica nära Sätra söder om Stockholms innerstad är en av dem. Och han har länge efterspråkat hårdare tag mot de kriminella då hans butik har varit mycket utsatt genom åren.

Kraftig markering

– Jag tycker det är bra att vi äntligen fått den här lagen, den ger en kraftig markering om att det inte är okej att bära sig åt hur som helst i våra butiker. Personligen har jag dock inte använt mig av lagen än och gjort någon ansökan.

Väntar på riktlinjer och prejudikat

Jag väntar på riktlinjer om hur man ska göra en ansökan och hur man ska göra om man får igenom ett tillträdesförbud och vad som händer om gärningspersonen eller personerna dyker upp i butiken trots förbudet, säger han och tillägger: ska man gripa personen då eller fota eller vad?, undrar han.

– Sedan väntar man ju med spänning på prejudikat också men det blir väl tidigast i höst när dessa ärenden har gått igenom alla delar av rättsväsendet. Oavsett är det intressant att få se vad det blir av det här med tillträdesförbud.

Första ansökan kom in före påsk

En första ansökan om tillträdesförbud inkom veckan före påsk, berättar Viktor Adolphson, yttre befäl vid polisen Södermalm.

Förundersökningsledare Tomas Granlund har hand om anmälningarna enligt denna lag som enligt honom ska ske med snabbare lagföring än vanligt.

– I det här fallet rörde det sig om en stöld i en second hand-butik på Södermalm och vi behandlar anmälan om stölden för sig och ansökan om tillträdesförbudet för sig.

Vem var det som anmälde stölden och ansökte om tillträdesförbud?

– I just det här fallet var det en timanställd praktikant som anmälde en stöld till polisen så i detta fall var det via polis. Lagen är utformad så det i första hand är en företrädare för butiken som ansöker, såsom handlaren eller butikschefen men även en butikskontrollant eller polisen kan ansöka om tillträdesförbud.

– Vi skickade ansökan om tillträdesförbud till åklagarmyndigheten som ska göra en riskbedömning, säger Tomas Granlund.

Vad tittar åklagaren på?

– De går igenom om det finns tidigare polisanmälningar mot personen, om det är upprepade brott, om personen uppträtt hotfullt mot personalen och liknande, även missbruksproblematik kan spela in. Allt är fortfarande väldigt nytt och nu handlar det om att sätta rutiner för det här. Där har Svensk Handel gjort ett bra jobb med att ta fram riktlinjer för handlarna, säger han.

Riktlinjer framtagna på Svensk Handel

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel berättar att riktlinjerna är rykande färska och nu finns på deras hemsida.

– Vi har upprättat riktlinjer för hur man ansöker om tillträdesförbud tillsammans med en blankett som man kan fylla i för ansökan. Dessutom har vi samlat på handlarnas egna frågeställningar och besvarat dem under ett särskilt avsnitt, FAQ.

Skaffa appen ”Säkerhetscenter”

– Allt finns att läsa på vår webbsajt under ”säkerhetscenter” samt via vår app med samma namn. Vi hoppas att handlarna återkommer med fler frågor så att vi kan utöka informationen, säger Per Geijer.

Vad är viktigast att tänka på när man ansöker om tillträdesförbud?

– Det centrala är att kunna påvisa ett beteende där en individ systematiskt utsätter butiken för brottsliga gärningar. Det är därför viktigt att notera när dessa individer begår brott och att polisanmäla vid varje tillfälle.

Per Geijer är också tydlig med att butikspersonal inte ska utsätta sig för onödig risk.

Utsätt dig inte för onödig risk

– Själva poängen med tillträdesförbudet är att handlare ska slippa utsätta sig själva eller sin butikspersonal för onödig risk. Tanken är att butiken istället kan ringa polis och förse dem med bildbevis från butikskameror. Tillträdesförbudet är personligt, vilket innebär att individen redan är identifierad. Gärningen är alltså bevisad så fort det syns att personen är inne i butiken. För handlare och anställda är det säkrast att använda sig av just kamerabilder eller vittnen i efterhand.

Finns det någon hake med den nya lagen om tillträdesförbud?

– Ja, det får vi väl se men en akilleshäl skulle kunna vara skrivningen om att dessa ansökningar ska behandlas ”skyndsamt”. Där kan det finnas en påtaglig risk att det inte blir så men vi ska göra vad vi kan för att ha koll på hur ärendena bereds. Sedan vet vi inte hur det blir vid brott mot förbuden. Påföljderna ska då vara kännbara annars är inte tillträdesförbudet mycket värt.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Handel, Polisen och privat