GDPR – nya EU-regler för kameraövervakning

Nya regler för kameraövervakning börjar gälla från den 25 maj i år. De bygger på GDPR som är en övergripande besämmelse utarbetad av EU.

GDPR står för “General Data Protection Regulation” och är en ny dataskyddsförordning som är gemensam för alla EU-länder. Den ersätter vår nationella lag om personuppgifter, PUL, och syftar till att stärka individers rätt till integritet.

Men vad innebär alla dessa nya regler för handlarna? Livsviktigt ringde upp Anders Jonasson som är Butikssäkerhetschef på Ica Sverige AB:

– För respektive butik innebär de nya reglerna för kamerabevakning bland annat att nyttan för varje kamera ska vägas i relation till den personliga integriteten, säger han.

Hur påverkar den nya kamerabevakningslagen handlarna?

– Den nya lagen kan kan inom vissa områden upplevas som en förenkling men kommer samtidigt att innebära ett betydligt större ansvar för den enskilda handlaren.

Finns det en konkret skillnad för handlarna med de nya bestämmelserna?

– Ja, idag måste varje butik anmäla eller ansöka om tillstånd för sin kameraövervakning. Nu släpps det kravet och näringsidkaren har huvudansvaret för att den nya lagen följs.

Gör inte det saker och ting enklare för handlarna?

– Det är vår förhoppning. Vi behöver se hur lagen prövas genom flera så kallade prejudikat, alltså domar som är vägledande för hur man ska tolka den nya lagen.

Vilka brister finns i dagens regelverk angående kameraövervakning?

– Man hade kunnat önska en förenkling kring möjligheten att använda kameror i området direkt utanför butiken så som lastkaj, entréer och parkering.

Finns det möjligheter för handlare idag att övervaka utanför butiken?

– Inte generellt.

Finns det det med de nya bestämmelserna?

– Det tror jag inte men som sagt, vi vet inte förrän vi fått vägledande domar.

Enligt uppgift från en handlare jag talat med gick en tjuv fri efter att ha stulit i hans butik. Anledningen var att det fanns ett glapp mellan kamera 2 och 3 på cirka två kvadratmeter där tjuven påstod att han släppt ifrån sig godset. Hur ser du på det här?

– Polis och åklagare gör en bedömning utifrån de bevismaterial som finns, men generellt så kan man inte agera på misstanke utan man måste vara helt säker på vad som hänt.

Har handlare möjlighet att neka kunder att ha sådan klädsel på sig som gör att de inte kan indentifieras vid kameraövervakning? Exempelvis keps och solglasögon, mopedhjälm, burka eller dylikt.

– Vi kan inte påverka om personer går in med motorcykelhjälm eller likande, men om det handlar om att identifiera sig vid till exempel uthämtning av post måste vi kunna göra en kontroll mot legitimation, men det är en annan fråga.

Hur vanligt är det med kameraövervakning bland era butiker?

– Så gott som alla Ica-butiker har trygghetskameror i någon form.

Hur stor är kostnaderna för att skydda sig (kameraövervakning, larm, larmbågar, speglar, väktare, cash guard mm), hos era medlemmar?

– Det kan vi inte uttala oss om då butikerna tar dessa kostnader själva men generellt sätt så ökar dessa kostnader och är en utmaning för många butiker. Trygghet för butikerna kan inte vara en fråga om att ha råd att ha egna väktare eller att leverantörerna kan tillhandahålla detta utan tryggheten för samhället  måste vara en självklarhet.

Hur ser du på brottsligheten i butikerna över de senaste årens utveckling?

– Problemen med brott i butik fortsätter. Det handlar både om grova brott som rån och inbrott, men också om en ökande mängd hot och stölder. Förra året anmäldes runt 40 rån och 120 inbrott mot Ica-butiker, vilket i stort är en oförändrad nivå mot föregående år. Men när det gäller hot och stölder är problemet att många butiker slutat anmäla dessa, eftersom man vet att polisen inte prioriterar dessa brott. För dem som arbetar i butik finns det en stor frustration och en upplevelse att otryggheten ökar.

Hur ser du på samhällets insatser från kommun, polis, åklagare och domstol vad gäller brott i butik

– Mängdbrotten som drabbar handeln måste tas på större allvar. Idag prioriteras den typen av brottslighet ned till förmån för grövre brottslighet.

I de fall vi får en fungerande dialog med kommunpolis, säkerhetsansvariga på kommunen, fastighetsägare med flera så tycker jag att det brukar gå att få till förändringar. Denna typ av samarbeten tar alltid avstamp i den lokala förankringen där våra handlare är duktiga, säger Anders Jonasson, butikssäkerhetschef Ica Sverige AB.

Text: Marie Hallencreutz

 

Fakta | GDPR

GDPR, General Data Protetion Regulation är en ny ”Dataskyddsförordning”, en ny EU-gemensam lagstiftning som börjar gälla den 25 maj 2018.

  • GDPR ska stärka alla individers grundläggande rättigheter och skydd av integritet genom ökade krav på hur europeiska företag hanterar och skyddar personuppgifter.
  • Dataskyddsförordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

 

Fakta | Nya Kamerabevakningslagen

Den nya Kamerabevakningslagen (tidigare Kameraövervakningslagen) ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar.

Särskilt Polisen och kommunerna kommer enklare och snabbare att kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning .

För butiker gäller idag att anmäla sin kameraövervakning till länsstyrelsen. Det kommer inte att behövas med den nya lagen som till stor del bygger på regelverket inom GDPR. I fortsättningen är det Datainspektionen som har ansvaret.

Källa: Regeringen