Nya EU-förordning om försäljning av ekologiskt över nätet

En ny EU-förordning kommer att vara på plats den 1 januari 2021 som innebär nya regler kring produktion och försäljning av ekologiska livsmedel som handlas via nätet.

– Vi håller på att granska den nu och vad vi kan se handlar det bland annat om att försäljningen av de ekologiska livsmedlen måste kontrolleras av en tredje part. Ett kontrollorgan som exempelvis KRAV eller liknande som är auktoriserat av SEDAC, för att den ska få säljas vidare över nätet, säger Mona Lauermann Orheden på Svensk Dagligvaruhandel.

Är de ekologiska livsmedlen certifierade redan idag till ett kontrollorgan?

– Vad vi kan se just nu så, ja. Vi vet mer om en månad när vi har granskat förordningen ordentligt, säger hon.

Livsviktigt återkommer i kommande nummer vad den nya förordningen kan få för konsekvenser för handlare som säljer ekologiska livsmedel on-line.

Text: Marie Hallencreutz