Nya lag i höst om kamerabevakning

Regeringen föreslår en ny kamerabevakningslag. Fler slipper tillståndskravet och det blir lättare för polisen och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti i år.

Med den nya lagen ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar. Bland annat ska Polismyndigheten och kommuner enklare och snabbare kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning för att bekämpa brott och öka tryggheten på offentliga platser. Det blir också lättare att få tillstånd till kamerabevakning på tåg och stationer och vid sjukhus.

Enklare för Polisen

Polisen och Säpo får dessutom möjlighet att under tre månader använda kamerabevakning utan tillstånd, för att till exempel motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet och narkotikahandel. I dag får myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad.

Lagförslaget innebär att det även fortsättningsvis kommer att krävas tillstånd till kamerabevakning för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skolor, sjukvård och kollektivtrafik.

Butiker slipper tillstånd

Förslaget innebär att kamerabevakning av till exempel butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Idag krävs att dessa anmäler sitt innehav till länsstyrelsen, ibland även måste ansöka om tillstånd.

Tillstånd kommer inte heller längre att krävas vid bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk. Den personliga integriteten skyddas i stället av reglerna i EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

Datainspektionen föreslås bli ensam tillsynsmyndighet, något som förväntas skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna runt om i landet och leda till effektivare tillsyn.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och ska nu granskas av Lagrådet.

Källa: Regeringen