Nya mattrender kräver ny ordlista

Gräsprotein, terroirodling och In Vitro-kött – Här är matexperternas nyordslista 

Närproducerat och ekologiskt är i dag vanliga termer när det gäller mat, men vilka ord kommer vi att mötas av i framtiden när det gäller mat och livsmedel? Icas framtidsrapport pekar på att konsumenterna kommer att använda begrepp som ”total-lokal mat” framodlat av ett ”regenerativt jordbruk”. 

 

Icas rapport ”Lycka, Data, Mening – Konsumenten 2030” pekar på olika drivkrafter för hur konsumtionen kan utvecklas till år 2030. Genom djupintervjuer med matexperter och forskare samt genom undersökningar bland konsumenter och startupföretag har ICA kartlagt de attityder och omvärldstrender som kommer att forma vårt sätt att konsumera det kommande decenniet.

För att beskriva framtida beteenden och attityder har rapportens matexperter samlat ett urval av de ord inom mat och matproduktion som förväntas bli vanligare under de kommande åren.

– Vi är övertygade att kunderna även i framtiden kommer att lägga stor vikt på hållbarhet och klimatpåverkan. Det kommer att påverka utbudet, men också hur vi väljer att beskriva och benämna vissa råvaror och processer inom matproduktion. I framtiden är det exempelvis inte omöjligt att vi slänger oss med utryck som ”terriorodlade tomater” när vi är på jakt efter perfekt solmogna medelhavstomater, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på ICA-Gruppen.

Matexperternas nyordslista – 7 ord som du bör ha koll på som matfantast  

  1. Total-lokal mat – När maten är lokal ur alla aspekter; råvarorna lokalodlade, maten lokalproducerad och de personer som ansvarar för processen är lokalt anställda.
  2. Terroirodling Växtodlingar inomhus där jordmån och geografiska förutsättningar har imiterats för att återskapa samma kvalitet och smak som någon annanstans på jorden.
  3. Gräsprotein – Potentiell proteinkälla i framtiden. Det finns i dag flera forskningsprojekt som undersöker hur gräsprotein kan utvinnas och användas i matlagning. En lösning på det skulle kunna innebära en mer eller mindre obegränsad tillgång till proteiner.
  4. In Vitro-kött – Mer känt som ”labbkött” då det framställs i laboratoriemiljö genom att odla små muskelceller och ett protein som stimulerar vävnadstillväxt tillförs. Resultatet blir ”In Vitro-kött” vilket är identiskt med naturligt kött, men utan ursprung i levande djur.
  5. MikromarknadStormarknadens nya skepnad. Här har varje liten entreprenör ett forum att demonstrera sina idéer och erbjudanden. Marknaden kan se olika ut efter säsong eller till och med beroende på veckodag och tid på dygnet.
  6. ”Made by Me” – Ny märkning i framtiden på butiksvaror tillverkade av kunder eller personer i närheten av butiken. Visar på det värde handgjorda produkter, med en människa som tydlig avsändare, får i framtiden.
  7. Regenerativt jordbruk – Ett jordbrukssystem som är utformat för att vända på de negativa klimateffekterna som jordbruk skapar genom att återuppbygga den organiska massan i jorden.

Källa: Ica

 

Om Rapporten

Rapporten är framtagen av Ica tillsammans med trend- och innovationsbyrån Sprillo och bygger på framtidsspaningar från djupintervjuer med ett 50-tal forskare, futurister och startups samt ett 30-tal externa rapporter, ett 100-tal artiklar och flertalet interna workshops med representanter för Ica. Utöver detta bygger rapporten på en kvantitativ undersökning bland 100 svenska startupföretag samt en kvantitativ undersökning bland 2000 svenska konsumenter, utförda av Novus under februari-mars 2018.

Om Konsumentundersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av ICA under perioden februari-mars 2018 bland allmänheten 18-79 år och har 2 266 respondenter. Undersökningen är statistiskt säkerställd och är genomförd via Novus riksrepresentativa webbpanel; Sverigepanelen.

Om Startup-undersökningen
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av ICA under perioden mars-april 2018 bland startupföretag i Sverige inom konsumentprodukter, retail, hälsa och mat. Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer, totalt har 109 intervjuer genomförts.