Nya regler påverkar spelombud

Den första december i år trädde nya föreskrifter om penningtvätt i kraft. Och efter årsskiftet väntas förslaget till ny spellag behandlas i riksdagen och beslut fattas. Vad innebär dessa två förändringar för spelombuden?

Handelns remissvar om de nya föreskrifterna har inte behandlats väl, som Pär Bygdeson skriver i ledaren. Kraven är hårt ställda för spelombuden där samtliga i ledningen för ett spelombud ska skicka in registerutdrag från Bolagsverket, Skatteverket, Polismyndighetens belastningsregister och skuldfrihetsbevis från Kronofogdemyndigheten.

Därtill ska all personal som hanterar spel gå en endagsutbildning som Lotteriinspektionen arrangerar och som kostar pengar.

Höga krav på spelombuden

Mycket tid och resurser att lägga ned för handlare som är spelombud. Anledningen är att komma åt dem som spelar för stora summor i akt och mening att göra svarta pengar vita.

– Vi konstaterade från handelns sida i remissvaret att detta var väldigt långtgående och förmodligen skulle leda till att många ombud avvecklades. Vi föreslog att ombuden skulle kunna spärra sig hos spelbolagen så att de inte kunde förmedla spel över maxgränsen för penningtvätt, de vill säga €2000, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Men det tog inte Lotteriinspektionen hänsyn till och klubbade igenom de nya reglerna som redan har trätt ikraft. Och varken spelombud, Svenska Spel eller ATG har någon aning om hur de ska förhålla sig till dessa regler.

– Det här en skrivbordsprodukt. Just nu sitter personer från både ATG och Svenska Spel och diskuterar med Lotteriinspektionen om vad detta innebär i praktiken. Ingen av oss vet.

Kör på som vanligt

– Mitt råd till handlare som är spelombud är att köra på som vanligt och vara uppmärksam på spel med stora summor, tills vi får indikationer från Svenska Spel och ATG hur vi ska gå tillväga, säger han.

Lönar sig allt sämre vara ombud

När det gäller den sannolika omregleringen som väntas beslutas om under 2018, tycker Pär Bygdeson att spelombuden ska ta sig en rejäl funderare över hur de vill att deras förbutiker ska se ut i framtiden.

– Helt krasst är det så att online-spel håller på att ta över marknaden på grund av sin enkelhet. Vi måste anpassa oss till verkligheten och den digitala utvecklingen.

– Detta händer samtidigt som marginalerna för ombuden minskar då allt mer av spelsummorna hamnar som vinst i spelarnas fickor. Sammantaget kommer det att löna sig allt sämre att vara spelombud.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

Foto: Svenska Spel