Nytt lagförslag vill porta snattare

Personer som begår brott i en butik eller trakasserar anställda ska kunna portförbjudas. Det föreslår utredningen om det så kallade tillträdesförbudet som har överlämnats till regeringen. 

Regeringen gav My Hedström, som är byråchef vid Åklagarmyndigheten, i uppdrag av justitieminister Morgan Johansson, att undersöka om butiker ska kunna porta kunder som stjäl eller allvarligt trakasserar anställda att förbjudas tillträde. Nu är utredningen klar och har överlämnats till regeringen.

Utredaren föreslår att endast en åklagare ska kunna utfärda ett tillträdesförbud som ska kunna gälla i högst ett år. Den som trotsar förbudet gör sig skyldig till ett brott och ska straffas.

My Hedström tycker däremot inte att butikerna ska kunna porta kunder på egen hand.

”Det är allvarligt att butiksanställda känner sig trakasserade på sin arbetsplats. Men jag tror inte att ett förbud är det bästa sättet att motverka det. Det krävs ganska mycket för att kriminalisera något och jag har kommit fram till att det inte är tillräckligt motiverat.”, säger Hedström till Handelsnytt.

Inspirationen till lagförslaget har utredaren fått i lagarna om kontaktförbud och tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. My Hedström har inte hittat någon motsvarande lag i något annat land.

Hon har under utredningen pratat med Handels och Svensk Handel och tagit del av en utredning från Arbetsmiljöverket om att butiksanställda känner sig otrygga på jobbet.

”Det krävs mycket resurser från rättsväsendet för att upprätthålla förbudet effektivt. Det finns andra sätt att avlägsna folk. Frågan är om det här är ett verkningsfullt sätt att förhindra dessa problem.”, säger hon.

Förslaget ska nu ut på remiss innan det ska röstas om i riksdagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Källor: Handelsnytt, DN

Foto: Svensk Handel