Ökad kriminalitet driver Sundbyberg till samverkan för ökad trygghet och säkerhet

För lite drygt ett år sedan började drogmissbrukare från stan dyka upp i den lilla Stockholmsnära kommunen Sundbyberg. Butiksägare fick i varierande grad uppleva personer som sålde knark helt öppet, stal inne i butikerna, grisade ner, uppträdde hotfullt och ställde till med bråk. Vissa butiker drabbas inte särskilt av missbrukarna, medan andra upplever stök och stölder flera gånger per dag. Till slut samlades handlarna, polisen, representanter från Sundbybergs stadskärneförening och kommunen för att diskutera problemet.

– Det var inte så konstigt att de började komma hit. Sundbyberg är en stor knutpunkt med tåg och pendeltåg nära Stockholms innerstad som drabbats av hög kriminalitet på kort tid. När de upptäckte att det inte fanns någon större bevakning här och att det inte blev några påföljder blev de alltfler, berättar Mattias Crammer handlare på Ica Supermarket Sundbyberg som utsätts för minst två till tre stölder dagligen i sin butik.

Jobb till ensamkommande

Mattias Crammer är en tongivande person i Sundbyberg som sitter i flera styrelser, bland annat i Sundbybergs stadskärneförening och i ett så kallat Advisory Board för ensammande flyktingar som har ett nära samarbete med kommunens ungdomsenhet.

– Ungdomar i kommunen, både ensamkommande och de som alltid bott här, har mycket energi som behöver kanaliseras annars ger de upp. Får de inte ett vettigt jobb drar de omkring på stan och riskerar att hamna i kriminalitet. Vi hjälper till genom att ge ungdomarna jobb i våra butiker istället och det har fungerat mycket bra. Ett gäng undomar gick till och med till kommunen och bad att få samma chans som sina kompisar när de såg hur bra de hade det på sina jobb på Ica och Willys. Tyvärr räcker inte jobben åt alla, säger han.

Handlarna bad om hjälp

När butikerna i Sundbyberg upptäckte att brottsligheten ökade blev det alltfler kontakter med polisen och de tog upp saken med både stadskärneföreningen och kommunen för att få hjälp.

– Många är mycket små företagare, bara en eller två personer. De har ingen ekonomisk möjlighet att skydda sina butiker, säger Mattias Crammer.

Anmälan leder ingen vart

Maria Hedqvist som är ny som trygghets- och säkerhetssamordnare i Sundbybergs stad kommenterar så här:

– Jag har intervjuat cirka 800 personer som bor, lever och vistas här i Sundbyberg. Många beskriver att de känner sig trygga och säkra här. Men det räcker inte med att “många” känner så utan det ska vara alla. Alla ska känna sig trygga och säkra här.

– Vi håller just nu på att göra en inventering i kommunen för att se vad vi behöver göra för att öka tryggheten än mer. Min uppfattning efter att ha talat med många handlare är att de trivs väldigt bra här i Sundbyberg. I vintras fick jag dock information om att det sker mycket stölder i vissa av butikerna och att det varit så under en längre tid men att handlarna inte anmält detta till polisen då de känt att anmälan inte lett någonstans, säger hon.

Inte råd att skydda sig

Kommunpolisen Peter Saarman bekräftar bilden att problemet att närvaron av missbrukare på Sundbybergs torg ökat.

– Hur ska företagarna göra när de utsätts för stöld? Vi säger att de ska anmäla allt, det är jätteviktigt.

Samtidigt förstår han problematiken att en ensam handlare har svårt att under en längre tid engagera sig i en snattare, eftersom det innebär att man under den tiden inte kan bedriva handel. Dessutom så utsätts handlaren för en risk om denne ensam ska agera mot en gärningsperson.

– Mindre företagare har inte heller samma ekonomiska resurser till skyddsutrustning eller egna väktare. Jag känner att det finns en viss uppgivenhet bland dessa mindre näringsidkare men även bland de lite större, säger Peter Saarman.

Anmäl alltid brott

Trygghets- och säkerhetssamordnaren Maria Hedqvist igen:

– I samtalen kommunen hade med handlarna i vintras så beskrev en del handlare en vardag som i mitt och mina kollegors tycke är oacceptabelt. Precis som i andra städer i Sverige så berättade en del handlare att det vissa dagar var vanligt med stölder och att de kunde få hot riktade mot sig när folk ska stjäla saker. Eftersom handlarna inte anmält detta så har det i statistiken tyvärr sett ut som att vi knappt haft några stölder alls och få hot i butikerna. Både kommunen och polisen använder bland annat brottsstatistik för att prioritera resurser. Det är viktigt att anmälningar görs även om de tar tid att göra. Det kommer leda till att vi får en mer korrekt nulägesbild och tillsammans kan agera ännu mera brottsförebyggande.

Nolltolerans mot brott

Katarina Törnell, som är centrumledare i Sundbybergs stadskärneförening berättar att Sundbyberg inte blivit förskonad från den kraftiga ökning av butiksstölder som sker över hela Sverige.

– Självklart påverkar det även Sundbyberg. Denna situation vill vi nu tillsammans arbeta aktivt för att vända och vi har en nolltolerans, säger hon.

Och ett steg i arbetet mot ett tryggare och säkrare Sundbyberg togs när Sundbybergs stad i samverkan med Sundbybergs stadskärneförening och polisen nyligen arrangerade ett möte, en så kallad workshop, för handlare i centrala Sundbyberg.

– Vi är glada över att Sundbybergs stad visar på allvaret i frågan och att både tjänstemän och politiker är engagerade. De handlare som deltog är också mycket nöjda med att arbetet mot att en ännu tryggare stadskärna är igång på allvar, säger Katarina Törnell.

Kommunens ansvar

Mattias Crammer tycker det är bra att samverkan har satts igång, inte minst för att problemet lyfts och synliggörs. Men sen tycker han att kommunen borde ta ett större ansvar.

– Vi vet att polisen gör vad de kan utifrån de resurser de har, så är det i hela landet, så då faller det på kommunen att se till att vi som bor och jobbar i Sundbyberg kan känna oss trygga. Kommunen är attraktiv både för boende och företag och vi har haft stor inflyttning så för att inte tappa dessa måste man ta hand om dem.

– Vi behöver mer bevakning i centrum. Det är dyrt men vi som är lite större egna företagare satsar massor på skydd och säkerhet, ändå räcker det inte. De mindre företagen har inte råd och de som inte är egna företagare som till exempel Systembolaget eller handlare på Willys, Hemköp och så vidare – som inte äger sina butiker – har ingen egen budget för säkerhet som de kan styra på lokal nivå, säger han.

Synliggöra problemet

Kommunpolisen Peter Saarman ser själva samverkan som en del av lösningen på problemet.

– Tillsammans får vi en större bild av problemet och det är viktigt att belysa problemet inte bara tillsammans utan även utåt allmänheten, med den ökande kriminaliteten, droghandeln, stölderna och hoten. Sedan måste vi organisera oss och fundera över vad var och en av parterna bidra med för att lösa problemet.

– Att bygga bort brott är alltid en bra väg att gå men det är en balansgång. För mycket galler och säkehetsglas kan ha en avskräckande effekt på kunderna och det förlorar företagarna på. För min del anser jag att det är oerhört viktigt att anmäla alla brott till polisen. Då tar vi ner mörkertalen, synliggör problemet och vi inom polisen får större möjligheter att åberopa mer resurser, säger han.

Samverkan fortsätter

Trygghets- och säkehetssamordnaren Maria Hedqvist på kommunen sammanfattar samverkan utifrån sin synvinkel:

– Som kommun så ser vi väldigt allvarligt på det handlarna beskriver. Att vara trygg och säker i Sundbyberg ska vara en självklarhet. Samverkan är för mig en naturlig och enormt viktig del för att kunna uppnå ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– Jag och mina kollegor i kommunen ser framemot att tillsammans med handlarna se vad de önskar för stöttning och vad vi, de och polisen tillsammans kan göra för att säkerställa en ännu tryggare och säkrare vardag för alla våra handlare i Sundbyberg.

– Vi har precis satt samman en styrgrupp bestående av olika representanter. Styrgruppen kommer tillsammans kolla på vilka åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra. Det kan handla om alltifrån väktare till analyser av hur och var man bör hänga upp varor för att minska stölder, avslutar hon.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Kristoffer Samuelsson/ICA