Oro för smitta stor i butikerna som nu kraftsamlar mot corona

Handels har under våren gjort en undersökning bland sina skyddsombud kring arbetsmiljön i butikerna under Corona-krisen. De anställda är oroliga samtidigt som arbetsgivarna gör allt vad de kan för att skydda dem och sina kunder.

Oron för att smittas är stor bland de anställda enligt Handels enkätundersökning. Sex av tio förtroendevalda tycker inte att arbetsgivarna har gjort tillräckligt för att de anställda ska känna sig trygga på jobbet. Men enligt undersökningen har arbetsgivarna också stort förtroende från de anställda när det gäller avgränsingar inom butiken och att ge löpande information samt att tillhandahålla skyddsmedel såsom handskar och handsprit, till sina anställda.

Plus och minus med städning

Dessutom har omkring 67 procent av arbetsgivarna i handeln infört mer noggrann städning, enligt enkäten.

”Enkäten visar att arbetsgivaren inte får glömma alla andra viktiga delar av arbetsmiljön, även de som inte har direkt med smitta att göra. På många ställen har arbetsbelastningen blivit tyngre. Man hinner inte städa för att man har så mycket att göra”, säger Thea Holmlund, utredare på Handelsanställdas förbund, som gjort enkäten som 800 skyddsombud har svarat på. i en kommentar till tidningen Handels.

Riktlinjer från branschen

Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel har slagit fast riktlinjer som handeln ska följa. En stor majoritet har infört handsprit, information till personalen och tagit fram markeringar om avstånd mellan kunder i butiken. Däremot saknar många butiker ett kösystem utanför butiken.

Så många har infört de här åtgärderna i butikerna:

 • 92 % handskar och handsprit till personalen.
 • 90 % gett information.
 • 83 % markeringar om att kunder ska hålla avstånd.
 • 67 % har infört noggrannare städning.
 • 27 % har möblerat om för att undvika trängsel.
 • 24 % har kösystem utanför butiken.
 • 22 % har utsett ansvariga för att avgöra om man behöver begränsa antalet kunder.

Text: Marie Hallencreutz

Källor: Handels, FHM

Foto: Claes Hallencreutz

Faktaruta: Svensk Dagligvaruhandel, FHM

Fakta | Råd till butiker enligt FHM och branschen

Sammanfattning av de gemensamma riktlinjerna inom branschen:

 • Butiken ska arbeta för ett jämt kundflöde och uppmana kunder, att i den mån det går, komma de tider då besöksantalet brukar vara lägre.
 • Markeringar appliceras på golven för att hjälpa kunder att hålla avstånd.
 • Butiken ska informera och påminna kunder om att de ska hålla avstånd till varandra. Det kan ske på olika sätt beroende på butikens förutsättningar, men kan ske genom ljud eller text.
 • Butiken ska också informera om att tillträde till butiken kan begränsas om man bedömer att avstånd mellan kunderna inte kan hållas på grund av att det är för många personer i butiken samtidigt.
 • Butiken ska utse en ansvarig person som bedömer om avstånd hålls och om tillträdet till butiken behöver begränsas.
 • Vid begränsat tillträde till butiken, ska ett kösystem upprättas där avståndet mellan personerna i kön ska vara minst 1,5 meter.

Implementering av åtgärderna har startat och sker successivt utifrån varje butiks förutsättningar, hälsar Svensk Dagligvaruhandel.

Källa: Svensk Dagligvaruhandel