Orwell hade inte gjort tobaksreglerna bättre!

Ett byråkratiskt monster värdigt Orwells 1984 har mött den som vill sälja tobak framöver.