Orwellsk retorik kan få folk att tycka att 2% sänkning är bättre än 10% sänkning av matpriset

Vad händer när politiker inte vill stå upp för fakta utan hela tiden väljer det svar som känns enklast i stunden? Man får övertid medborgare som inte förstår hur saker och ting hänger samman. Länk till omröstningen som nämns i filmen, den ligger nedanför artikeln: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/kEBxjA/ica-och-coop-sanker-priser-men-experter-ar-kritiska