Över tid är inte inflationen särskilt hög

Vad händer om man sätter årets inflation i ett längre perspektiv?

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-index-1949100/