Överimplementering – ett svenskt nationellt självskadebeteende

Inom kort kommer riksdagen att rösta om införandet av den svenska versionen av Otillbörliga affärsmetoder. Med en twist som ger multinationella bolag skyddslagstiftning i ryggen när de gör affärer med svenska lanthandlare.