Paradiset vill växa med crowdfunding

Livsmedelsuppstickaren Paradiset, med fokus på ekologisk mat utan tillsatser, vill finansiera sin tillväxt med crowdfunding.

Paradiset har hittills tre butiker och nu aviserar grundaren Johannes Cullberg att han vill att Paradiset ska starta fler butiker med hjälp av många små finansiärer, så kallad crowdfunding.

Tanken är att göra kunderna till delägare för en billig penning – endast 1 000 kronor räcker för 10 aktier i bolaget – vilket samtidigt är minimibeloppet. Därtill får investeraren 20 procents rabatt per köp i ett år när denne handlar i någon av butikerna.

Från den 26 september och 20 dagar framåt kommer Paradiset att erbjuda aktierna via sajten fundedbyme.se.

Cullbergs första mål är att ta in åtta miljoner kronor men om efterfrågan blir väldigt stor kan han tänka sig att gå upp till 24 miljoner.

Idag har Paradiset cirka 12 000 medlemmar och genom crowdfundingen krävs att minst 8 000 (medlemmar eller icke medlemmar) ska köpa aktierna.

Livsviktigt bevakar crowdfundingkampanjen. Läs mer i bland annat nästa nummer av Livsviktigt magasin.

 

Text: Marie Halldestam Hallencreutz