Pärs minut 21/8: Fortsätt motverka Covid 19!

Pär minut 21/8:

Hjälp till att stoppa en andra våg av Covid 19. Det är lätt att vilja gå tillbaka så som det var för ett år sedan. Men det är viktigt att fortsätta att hjälpas åt så att vi inte får en andra våg av viruset. Här är några tips och påminnelser. Se Pärs Minut från i fredags, den 21/8.