Pärs minut vecka 19

Om ansvar och befogenheter tobakslagen

Den nya tobakslagen tillämpar en princip som anses väldigt skadlig i yrkeslivet: ansvar utan befogenhet.

Ta del av fler av Pärs reflektioner och förtydliganden om aktuella ämnen för oss i branschen här.