Personal lämnar matbutikerna på grund av hot och trakasserier

Livsmedelshandlarnas enkätundersökning visar att drygt hälften av handlarna upplever att brotten har ökat bara det senaste året. Igen. Och nu börjar handlarna tappa sin personal och har svårt att rekrytera ny. Utvecklingen går i rakt motsatt håll mot vad politikerna lovade i bland annat Almedalen i fjol.

Med start 2018 började Livsmedelshandlarna mäta hur deras medlemmar upplever utvecklingen vad gäller brott i butik. Då framkom fakta som tydligt visade att det är en av de allra viktigaste frågorna för den som driver en livsmedelsbutik. Hot, stölder, motvärnsrån och trakasserier hör till vardagen, och säkerhets- och trygghetsfrågorna dominerade valrörelsen 2018. Men utvecklingen går åt motsatt håll.

Tomma politiska löften

– De politiska löftena har varit många, inte minst under förra årets Almedalen. Vi skulle få fler poliser, straffrabatten skulle ses över och man tittade även på möjlighet till tillträdesförbud, alltså att kunna porta snattare och andra som hotar och trakasserar i butik. Inget av det har hänt. Det har bara varit tomma ord. Istället har handlarna fått påbud om att hålla reda på rökare utanför butiken från och med den 1 juli. Det är skrattretande om det inte vore så skandalöst och sorgligt, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Värre än någonsin

Under våren 2019 följde Livsmedelshandlarna upp vad som hänt under ett år och nu finns ett samlat resultatet från 2019 års Handlarenkät. Det har inte gått åt rätt håll, utan situationen för butikerna är på många sätt värre än vad den var 2018.

Oroande utveckling

Resultatet av årets undersökning visar på en oroande utveckling för många av landets matbutiker:

  • Det har blivit än tuffare det senaste året att driva butik.
  • Det upplevs i princip meningslöst att anmäla stölder, hot och trakasserier.
  • Butiken har tagit på sig ett än större ansvar och kostnader för att skydda sig mot brott än tidigare.
  • Var femte handlare har förlorat personal på grund av den otrygga arbetsformen.

 

Stölder upp med mer än hälften

Årets Handlarenkät, som bygger på svar från 154 enskilda handlare från Ica, Tempo, Handlarn, Nära Dej, Hemköp och Matöppet visar på dyster läsning.

– Vi ser en ökning med 61 procent av brott i våra butiker det senaste året där drygt hälften av handlarna upplever att antalet stölder är fler nu än jämfört med i fjol.

Sämre stöd från polisen

Därtill anser 68 procent av handlarna att de fått sämre stöd från polis och övrigt rättsväsende det senaste året och 95 procent av handlarna ser inte värdet av att anmäla brott eftersom det inte blir någon påföljd vilket gör att 71 procent av handlarna avstår helt och hållet från att anmäla. 30 procent av de tillfällen som polis kallats till butikerna kommer de inte över huvud taget.

– Att polis och rättsväsende har abdikerat från sitt ansvar har jag sagt otaliga gånger men nu har det blivit mer än akut. Vi ser att allt fler blir utsatta för hot och trakasserier så att de på allvar funderar på att att lägga ner sin verksamhet, säger Pär Bygdeson.

Hot och trakasserier allt vanligare

Hot och trakasserier har ökat med drygt 43 procent det senaste året, (43,5%).

Nästan var femte handlare uppger att denne och dennes familj blivit hotad av kriminella, (18 %).

Över hälften av handlarna har ökat sina investeringar i förebyggande säkerhet såsom kameror, väktare och annan säkerhetsutrustning jämfört med i fjol, (53 %).

– Kostnaderna för brott i butik läggs i stort sett helt och hållet på butikerna, dubbelt upp! Dels måste de investera i säkerhet, dels får de ingen hjälp från polis och rättsväsende – som de redan betalat skatt för.

Svårt rekrytera personal och väktare

15 procent av handlarna har blivit utsatta för motvärnsrån under året och 16 procent har funderat på att sälja eller stänga butiken på grund av brott.

40 procent upplever att personalen mår sämre på grund av brotten som begåtts i butiken det senaste året och nästan var femte (18 %) har svårt att behålla personalen på grund av brott och lika många har faktiskt slutat på grund av brott (19 %).

För 16 procent av handlarna har det blivit svårare att rekrytera personal till butiken på grund av brott i den och 12 procent tycker att det har blivit svårare att rekrytera väktare till butiken.

Ta av skygglapparna

– Att inte ens få personal att stanna i butiken är illa nog men att det nu uppstått ett rekryteringsproblem visar på ett mycket allvarligt problem. Ett problem som måste lösas nu, säger Pär Bygdeson och tilläger: Det är dags för politikerna att ta av skygglapparna. Än finns det tid att vända utvecklingen. Men vi pratar minuter nu.

Text: Marie Hallencreutz

Illustration: Livsmedelshandlarna/Eventyr