Pingisbordet fullt med tobakspapper – hur många papper är rimligt för att få sälja tobak?

Ansökningsprocessen för att få sälja tobak efter den 1/11 slår nytt Svenskt rekord i byråkrati. Häng med på del 1.