Plastpåseskatten! One down, a lot more to go

Plastpåseskattens avskaffande är ett första steg på tillnyktringens väg för alla politiker som vill minska sitt beroende av att ta beslut som ser bra ut och i stället ta beslut som är bra. Tack.

Plastpåseskatten fyller ett år: https://youtu.be/kiM3mVZadbg

När skatten kom: https://youtu.be/AANOUlHUU0c