Polisforskare vill utreda vad handlarna gör när rättssystemet inte håller måttet

Polisforskare vill utreda vad handlarna gör när rättssystemet inte håller måttet

Han är docent, polis och känd som visselblåsare inom Polisen genom sin forskning som synat polisens omorganisation, kommunikation och effektivitet. Nu är han aktuell igen med en ny studie som ska belysa rättssystemet och dess ineffektivitet i förhållande till hur samhället ser ut idag. Möt Stefan Holgersson som hoppas att några av Sveriges livsmedelshandlare vill delta i hans forskning.

– Jag vill studera problematiken med att rättssystemet inte upplevs anpassat för hur samhället ser ut i dag. Inte bara genom intervjuer med poliser, utan genom att lyfta fram en mängd exempel på andra aktörers erfarenheter av detta fenomen, säger han och tillägger att en majoritet av poliserna han intervjuat i en tidigare undersökning var frustrerade över hur illa rättssystemet fungerar i Sverige .

Intervjuer med livsmedelshandlare

Exemplen ska bland annat utgöras av vad som framkommer under intervjuer med livsmedelshandlare. Forskningen ska via exemplen tydliggöra orsaker till frustrationen över nuvarande rättssystem, men också vad det fått eller kan få för effekter.

Stefan Holgersson är särskilt intresserad av att lyfta fram exempel på andra lösningar än det rättsväsendet erbjuder för att komma tillrätta med rättsväsendets upplevda tillkortakommanden.

”Vad gör de för att skydda sig?”

– När rättsystemet inte klarar av sin uppgift att värna medborgarna vad gör de då för att skydda sig? Vad gör handlarna när snatterierna inte tas på allvar? Jag är ute efter exempel på egna lösningar eller i samverkan med andra, iscensatta eller funderingar på lösningar.

Eftersom han vid sidan av jobbet som forskare vid Linköpings universitet fortfarande jobbar som radiopolis, stationerad i Botkyrka men för närvarande jobbar han i norra Lappland, har han allt oftare stött på matbutikernas frustrerande situation med ökande brottslighet i kombination med att den rättsliga hjälpen uteblir.

Testade att lagföra snatteri

– Om brottet är ringa eller stölden uppgår till ett ringa värde finns mycket liten hjälp att få från rättsväsendets sida. Jag vet för jag har själv försökt att driva det till sin spets en gång när vi åkte ut på ett snatteri i Högdalen inne på Matdax. Trots att Stefan och hans kollegor kände till att ringa stöld under 60 kronor inte skulle leda till åtal, på grund av att åklagaren satt det som gräns, försökte de ändå lagföra personen. Detta genom flera förhör av personalen och genom att undersöka om det fanns alternativa brottsrubriceringar.

– Med tanke på problembilden, omständigheter i samband med brottet och att personen saknade fast adress i Sverige grep vi personen. Och med tanke på vad som framkom vid förhör med vittnen rubricerade vi brotten som försök till rån (motvärnsfall). Men dagen efter fick vi veta att jouråklagaren rubricerat om brottet till ringa stöld och våldsamt motstånd och att hon hade givit direktiv om att den misstänkte skulle frisläppas innan förhör. Stationsbefälet lade sedan ned ärendet.

Utmaning att inte ta lagen i egna händer

Stefan Holgersson frågade sig vad han och hans kollegor ska säga till butikspersonalen när det blir så här gång på gång.

– Vad ska vi säga till dem nästa gång vi får åka dit? Vi kommer inte ha något svar om vi får frågan. Jag har fått indikationer på att vissa butiker har valt en annan strategi som ur ett rättsamhälles perspektiv inte är tilltalande. Jag kan under de 20 år som jag varit forskande polis konstatera att det blivit en större och större utmaning att få människor att inte lockas att ta lagen i sina egna händer.

Och det är detta sammantaget som fått honom till att vilja studera vad som händer när rättssystemet inte räcker till.

Anonyma svar i studien

– Min känsla är att denna problematik definitivt inte minskar i omfattning snarare ökar. I studien kommer alla exempel och tankar som handlare beskriver att anonymiseras. Dessutom kommer intervjuer ske över hela landet och det kommer inte gå att räkna ut vilken butikskedja eller var de är hämtade.

Stefan Holgerssons mälsättning är att påbörja intervjuerna i höst. I rutan intill tydliggör vad det går ut på att delta i undersökningen.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Polisen

 

Fakta | Stefan Holgersson – docent och polis

Stefan Holgersson har varit polis i 25 år och forskare i 20 år. Han började arbeta som polis i Botkyrka i Stockholm år 1994. Numera jobbar han halva sin tid som polis och halva som docent och forskare vid Linköpings universitet.

Utbildning:

Systemvetenskapliga linjen på Linköpings universitet och Polishögskolan.

Forskning/publicerat (axplock):

2005 doktorerade han med med doktorsavhandlingen ”Yrke: POLIS – Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete” som handlade om de förutsättningar som ledningar skapade åt personalen att göra ett bra jobb. I avhandlingen presenteras personalens perspektiv på olika förhållanden inom polisen. Doktorsavhandlingen har tryckts i drygt 10 000 exemplar och har använts på utbildningar inom polisen.

 • 2014 gav han ut boken ”Polisen bakom kulisserna” som handlar om hur polisen systematiskt förskönar bilden av sin verksamhet.
 • 2017 skrev han om polisens omorganisation i ”Holgersson, S. (2017). The reorganisation of the Swedish Police with a focus on the police command centres. The Stockholm Criminology Symposium, 2017.
 • I höstas fick han 3,6 miljoner i projektbidrag från Forte för att kunna fördjupa sig i polisarbetet i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Denna är hans pågående forskning och handlar om vilka utmaningar och möjligheter det finns för polis och rättsväsende att lyckas med sitt uppdrag när det existerar parallella maktstrukturer i ett område. Fokus är på polisen som aktör, hur denne påverkas och vad denne kan göra.

Läs mer om Stefan Holgersson på www.polisforskning.net.

 

………………………………………………………………………………………….

 

Delta i polisforskning

– berätta hur du som handlare hanterar brott i din butik

BAKGRUND Stefan Holgersson, polis och docent vid Universitetet i Linköping håller på att förbereda ett nytt forskningsprojekt. Ett tema i detta forskningsprojekt handlar om att polisen/rättsväsendet inte lever upp till samhällskontraktet vad gäller att agera mot tillgrepp/stölder/hot i butik.

Nu söker han bland andra livsmedelshandlare som vill delta i hans kommande undersökning om rättssystemets brister och konsekvenser.

Syftet är att fånga exempel på:

 • hur handlarna upplever hur rättssystemet fungerar när brott sker i butiken,
 • och om de upplever att de själva, eller tillsammans med andra, måste förebygga och/eller skydda sig mot brott,
 • och i sådana fall hur de går tillväga eller funderar på att gå tillväga.

OM UNDERSÖKNINGEN

 • Studien görs genom att via intervjuer fånga exempel från olika delar av landet. Exemplen ska anonymiseras så att det inte går att räkna ut var i landet de är hämtade ifrån eller vilka butikskedja det rör sig om.
 • Exemplen är dels tänkta att tydliggöra orsaker till frustrationen över nuvarande rättssystem, men också vad det fått eller kan få för effekter.
 • Intervjuerna genomförs per telefon. Ingen frågemall används utan intervjuerna handlar om att fånga respektive aktörs exempel/erfarenhet.
 • Genomsnittsintervjun beräknas ta 10-15 minuter och i utskriven form omfatta cirka en A4-sida. Eftersom den som intervjuar styr intervjun kommer en del berättelser vara kortare än en halv A4-sida, medan andra överstiger en A4-sida.
 • Renskriva intervjuer kommer att skickas till den som intervjuats för att denne ska kunna kontrollera att intervjun återgetts på ett bra sätt, att anonymiseringen är tillräcklig och för att ge sitt samtycke till att berättelsen återges i en forskningsrapport.
 • Utifrån vad som framkommer i studien kan det finnas anledning att fråga sig (och ansvariga politiker): Vad ska butiksägarna göra när rättssystemet sviker dem? Måste de själva lösa problemet? Vad ingår i samhällskontraktet att staten ska göra vad gäller skydd och förhindra brott?
 • Målsättningen är att intervjuerna påbörjas hösten 2018.

 

Är du intresserad av att delta i Stefan Holgerssons forskningsstudie? Mejla red@livsmedelshandlarna.se så förmedlar vi kontakten.

 

………………………………………………………………………………………….