Positivt om butikernas avfallshantering

I veckan kom Naturvårdsverkets utredning om bland annat avfall från butik. Det är en bra utredning som uppmuntrar ansvar och innovation. https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e46f2701d800447f9a8eb8a6960cd475/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar.pdf