Projektdeltagare sökes bland livsmedelshandlare

Projektdeltagare sökes bland livsmedelshandlare

Vill du delta i ett projekt om att ta tillvara överskottsvärmen från dina kylanläggningar? Kanske till och med tjäna på det i förlängningen? Då ska du höra av dig till en grupp forskare från Chalmers och KTH.

Idag är det vanligt att livsmedelsbutiker som sitter i ett köpcentrum och/eller flerbostadshus har ett värmeöverskott som genereras i kylanläggningar som förs bort via exempelvis kylmedelskylare. Enligt forskarna på KTH och Chalmers skulle överskottsvärmen istället kunna återanvändas i fastigheten om butiken och fastighetsägaren hittar rätt modell för samverkan. Detta skulle innebära en energi- och kostnadsbesparing för alla.

Det är forskare från CIT Energy Management (Chalmers Industriteknik) Kungliga Tekniska Högskolan (KTH Energiteknik) som nu slutit samman för att arbeta tillsammans med att utveckla ett demonstrationsprojekt för att återvinna överskottsvärmen från livsmedelsbutikernas kylanläggningar i fastigheter såsom köpcentrum och flerbostadshus.

Samverkan både genomförbart och kostnadseffektivt

– Syftet med projektet är att demonstrera med hjälp av energimätningar, driftuppföljning och affärsmodellsutveckling att samverkan för värmeåtervinning mellan fastighetsägare och livsmedelsbutik kan vara praktiskt genomförbart och kostnadseffektivt för båda parter, säger Josep Termens, M.Sc., Certifierad energikartläggare på Chalmers.

Resurseffektiv livsmedelshantering

Projektet ligger inom Energimyndighetens nätverk Relivs, Resurseffektiv livsmedelshantering. Just nu letar forskarna efter livsmedelsbutiker som skulle vara intresserade av att delta i projektet. Dessa butiker skulle i princip vara hyresgäster i ett köpcentrum eller bostadshus och planerar bygga om kylanläggningen och installera nya kylmaskiner som har CO2 som köldmedium. Det finns en stor fördel i att förbereda för värmeåtervinning i samband med ombyggnation av kylanläggningen.

Vill du veta mer eller anmäla dig?

Vill du som handlare veta mer om projektet så kontakta gärna josep.termens@cit.chalmers.se (0734117459) eller pauline.ekoff@cit.chalmers.se .

Text: Marie Hallencretz

Foto: Chalmers

På bilden: Josep Termens, M.Sc., Certifierad energikartläggare på Chalmers.