Propositionsjenka om Tillträdesförbudet

Den finska dansen Jenka fungerar ofta bra när man vill beskriva hur saker utvecklar sig. Det går åt hyfsat rätt håll, men kanske inte så fort och rakt som man önskar.