Rapport från Almedalen och glad sommar!

Nu tar Pärs Minut lite semester men först en sammanfattning av vårt arbete under våren och i Almedalen. Samt ett par länkar med artiklar senaste veckan som berör det vi arbetat med: https://www.di.se/nyheter/branschvrede-mot-polisen-varfor-ens-anmala-brott/ https://www.di.se/debatt/debatt-skapa-ett-tryggare-sverige-for-foretagare/ Önskar dig en skön sommar!