Regeringen föreslår lag om tillträdesförbud

I en lagrådsremiss föreslår regeringen lagändringar för att butiker ska få rätt att porta de som återkommande stjäl och/eller trakasserar butiksanställda.

Handelns olika parter är självfallet positiva till beskedet.

– Det här har vi väntat på länge, säger Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson och tillägger: Hoppas nu bara att lagändringen resulterar i något konkret som våra handlare får verklig nytta av utan en massa undantag och fallgropar så att det blir svårt att tillämpa i praktiken.

Viktig signal till kriminella

– Trots att de som stjäl och bråkar i våra butiker ofta är väl kända personer saknar butiken laglig rätt att förbjuda dem att komma tillbaka till butiken. Tillträdesförbudet blir en viktig signal om att ett kriminellt beteende inte accepteras, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Enligt regeringens lagrådsremiss med förslag på lagändringar innebär den nya lagen att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett tillträdesförbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ett års förbud med möjlighet till förlängning

Detta bekräftade justitieminister Morgan Johansson (s) i en intervju med TV4 Nyheterna där lagändringen som föreslås innebär att en åklagare kan besluta om ett tillträdesförbud som ska gälla ett år, med möjlighet till förlängning. Den som bryter mot förbudet kan dömas till fängelse i sex månader.

– Handelns företag måste få ett tydligare stöd från rättsväsendet i kampen mot kriminaliteten, även om mycket är kvar att göra är tillträdesförbudet ett steg i rätt riktning. Svensk Handel har drivit frågan under lång tid och det är glädjande att vi äntligen ser ut att nå framgång, säger Karin Johansson.

I riksdagen finns en tydlig majoritet för att införa ett tillträdesförbud, enbart Vänsterpartiet har sagt nej till förslaget. Även Handelsanställdas förbund välkomnar beskedet.

Lagen föreslås träda i kraft 1 mars 2021.

Varannan butik utsatt för brott

Svensk Handels Trygghetsbarometer för det andra kvartalet är nedslående läsning. Drygt varannan butik var utsatt för brott den senaste tiden. Fyra av tio (41 %) butiker var utsatt för stöld den senaste veckan, tre av tio (31 %) tvingades utstå hot eller våld senaste månaden.

– Utöver att kriminaliteten kostar handeln miljardbelopp varje år är det en arbetsmiljöfråga. Att de anställda känner sig trygga på jobbet är betydligt viktigare än återfallsförbrytarens rätt att återvända till en butik för att begå brott, säger Karin Johansson.
Text: Marie Hallencreutz

Källor: Regeringen, Svensk Handel, TV4 Nyheterna, mfl