Regeringen ignorerar åtgärder för bättre livsmedelskontroll

Livsmedelsverkets granskning av kontrollverksamheten visar på brister på det lokala planet och likvärdigheten över landet haltar. Regeringen har sedan länge fått förslag till förbättringar men har ännu inte beslutat något.

Det finns utrymme för förbättringar av den svenska livsmedelskontrollen, bland annat för att kontrollmyndigheterna inte agerar lika när de upptäcker felaktigheter. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som Livsmedelsverket nyligen sänt till EU-kommissionen.

Rapporten omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till bord.

De vanligaste avvikelserna som hittas vid kontroll, finns som tidigare år, inom journalföring, hygien, faroanalys och livsmedelsinformation. Rapporten visar också att kontrollmyndigheterna inte agerar lika när de upptäcker felaktigheter.

Bristerna väl kända och har påpekats av flera aktörer, bland andra Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlarna som Livsviktigt skrivit om tidigare i flera reportage. Efter ett antal utredningar och rapporter, där flera också beaktat Rättviksmodellen för Tillväxt och Tillsyn ligger det sedan länge förslag till förbättringar vad gäller likvärdigheten hos regeringen. Ännu har dock inte regeringen tagit något beslut i frågan

Förslagen handlar om ökad regional samverkan mellan kommuner, att avgiften ska debiteras i efterhand och en ny riskklassificeringsmodell. Trots att dessa förslag redan ligger hos politikerna och att någon politisk oenighet inte finns så har man inte tagit upp frågorna till beslut i regeringen.

Några av dessa beslut hamnar på politikernas bord, men det bör inte vara något hinder.

Text: Marie Hallencreutz