Riksrevisionen granskar polisen

Den 28 februari släpper Riksrevisionen sin efterlängtade granskning av hur polisen hanterar mängdbrott. Den har vi sett fram emot.

https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/polisens-hantering-av-mangdbrott.html