Så ser dagligvaruhandeln på den nya regeringens politik

Livsviktigt kontaktade Daniel Liljeberg som är Näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel. Han har gjort en analys över den nya regeringsbildningen samt vad den och Januariöverenskommelsens 73 punkter kan komma att betyda för dagligvaruhandeln.

Jenny Nilsson (s) har utnämnts till ny landsbygdsminister efter Sven-Erik Bucht. Hon var förra mandatperioden ordförande i näringsutskottet och bör ha kommit i kontakt med dagligvaruhandelns frågeställningar.

För Svensk Dagligvaruhandel är det viktigt att den nya ministern tar arbetet vidare med alla de utredningar som startades under den förra mandatperioden. Bland annat bör regelförenklingsarbetet för livsmedelssektorn prioriteras, säger Daniel Liljeberg.

Sänkt arbetsgivaravgift väntas återinföras

När det gäller dagligvaruhandelns syn på förslag som berör branschen nämner han löftet om en sänkt arbetsgivaravgift som positivt:

– Dagligvaruhandeln sysselsätter runt 100 000 personer varav runt en tredjedel är unga. De minskade kostnaderna ökar förutsättningarna för nyanställningar och frigör medel till andra satsningar inom samhällsviktiga områden där dagligvaruhandeln kan göra skillnad. Alla åtgärder som underlättar för unga och nyanlända som står långt borta från arbetsmarknaden är välkomna, säger han.

– Dessutom består branschen av många entreprenörer så vi välkomnar också särskilt förbättrade regler för personaloptioner och borttagen extraskatt vid generationsskiften.

Satsningar på Svensk livsmedelsproduktion

Daniel Liljeberg är också positiv ökade satsningar på svensk livsmedelsproduktion. Dessutom tycker han att det är bra för branschen att regeringen fortsätter att arbeta för minskad antibiotikaanvändning i djurhållning globalt samt att hållbarhetsarbetet fortsätter.

– Vi hoppas på en kraftfull satsning på livsmedel i den kommande forskningspolitiska propositionen. Genom Sweden Food Arena* kan branschen bidra med samlade prioriteringar för en mer konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja. Med mer innovativa livsmedel och miljösmarta förpackningar ökar kundnyttan i Sverige samtidigt som starka svenska mervärden borgar för nya exportframgångar inom och utanför EU-marknaden.

 

Skatta fossil plast istället för bärkassar

En skatt för plastbärkassar har aviserats.

– Dagligvaruhandeln är bekymrade över de negativa effekter som följer med plasten, men kräver en helhetssyn från staten och tydliga vetenskapliga underlag till grund för beslut inte minst när det gäller införande av skatt. Plastbärkassen och sugrör har blivit symbolfrågor och utgör bara en liten del av plastproblematiken. Nyligen presenterades en statlig utredning kring plasten och Sverige har flera pågående arbete inom plastområdet. Låt de ligga till grund för eventuella beslut om skatter för att säkerställa att skatter läggs på artiklar som har påvisad stor och mest effekt på miljön.

Fler poliser bra – men räcker inte

Även skrivningarna om ökad satsning på polis- och rättsväsende välkomnas av branschen:

– Vi ser ett starkt behov av fler poliser som syns ute i vårt samhälle och som kan agera vid stöld och ordningsproblem. Brott i livsmedelsbutiker har ökat kraftigt de senaste åren. Trenden måste brytas, fler poliser löser inte hela problematiken men kan vara en av flera åtgärder.

– Tillträdesförbud för personer som återkommande begår brott bör införas snarast. Inte minst för att skydda vår personal mot de ökande hoten och våldet. Även strafföreläggande på plats är en bra åtgärd som vi ser fram emot ska införas.

Fler utbildningar som gynnar branschen

Regeringen utlovar förbättrade möjligheter till omställning och att arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt utbildning möts bättre.

– Om regering och ansvariga myndigheter kan kanalisera denna satsning också till livsmedelskedjan är det bra. Detta exempelvis genom fler yrkeshögskoleutbildningar som rör arbeten som dagligvaruhandeln är beroende av som till exempel på slakterissidan eller fler kyltekniker som det råder stor brist på. Med f-gasförordningen som håller på att fasa ut nuvarande kylar och frysar är detta extra viktigt.

Utbyggd digital infrastruktur för landsbygden

Även landsorten har Daniel Liljeberg fångat upp i regeringens och januariöverenskommelsens punkter om framtida satsningar:

– Få saker är så viktiga på en mindre ort på landsbygden som att det finns en livsmedelsbutik. Om satsningar för digital infrastruktur och andra insatser på landsbygden kan komma dagligvaruhandeln till del är det av stort värde.

Bra att illegalt fiske stoppas

Slutligen står han och dagligvaruhandeln bakom att kontrollen för att stoppa illegalt fiske ska stärkas.

– Regeringens ambition att inte skapa mer administrativ börda ger hopp om att det framöver tas ett helhetsgrepp om spårbarhet för fisk. Det ensidiga införandet av ett spårbarhetssystem som Havs- och vattenmyndigheten precis infört stödjer vi dock inte eftersom det slår hårt mot enbart EU-fångad fisk.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svensk Dagligvaruhandel

 

Fakta | Nya regeringen

Sveriges nya regering består av statsministern och 22 statsråd.

Statsminister, Stefan Löfven

EU-minister, Hans Dahlgren

Arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation , Åsa Lindhagen

Finansminister, Magdalena Andersson

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister, Per Bolund

Civilminister, Ardalan Shekarabi

Försvarsminister, Peter Hultqvist

Infrastrukturminister, Tomas Eneroth

Energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman

Justitie- och migrationsminister, Morgan Johansson

Inrikesminister, Mikael Damberg

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, Amanda Lind

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister, Isabella Lövin

Näringsminister, Ibrahim Baylan

Landsbygdsminister, Jennie Nilsson

Socialminister, Lena Hallengren

Socialförsäkringsminister, Annika Strandhäll

Utbildningsminister, Anna Ekström

Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans

Utrikesminister, Margot Wallström

Minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Ann Linde

Källa: Regeringen