Så ser prisläget ut för wellpapp

Flera handlare har ringt och undrat om prisläget för wellpapp så vi skickade frågan vidare till Peter Johansson på Svensk Avfallsrådgivning:

– Det vi kan konstatera med all säkerhet är att den geografiska aspekten fortfarande har stor påverkan.

Wellpapp-nivåerna har varit en het fråga sedan lång tid tillbaka bland handlarna som nu vill veta hur läget ser ut

– Det finns flera aspekter att väga in för att göra en bedömning huruvida ersättningen för wellpapp är marknadsmässig eller inte. Med tanke på Covid-19s närvaro blir det ännu svårare, konstaterar Peter Johansson på Svensk Avfallsrådgivning.

Flera handlare säger att de upplever skillnader i pris beroende på var de bor. Stämmer det?

– Det vi kan konstatera med all säkerhet är att den geografiska aspekten fortfarande har stor påverkan. Enligt de senaste genomförda upphandlingarna i allt från Göteborg, Umeå och Norrköping är det stor variation på ersättning/behandlingsavgift. Allt detta beror på avsättningsmöjligheter och bakomliggande avtal för entreprenörerna.

– När vi gör dessa bedömningar och uttalande tittar vi bland annat på PIX-Index, som är ett index över världsmarknadspriset för papper, dagsfärska offerter och upphandlingar samt befintliga avtal i butik.

Behandlingsavgift mellan 100-195 kr/ton är ok

– Har man en behandlingsavgift mellan 100-195 kronor/ton för wellpapp ligger man inom ramen för vad marknaden säger i dagsläget. Det finns butiker som har något bättre pris och det finns de butiker som har något sämre. Det som är viktigt att väga in är då avtalet i sin helhet. Det vill säga vad man har för priser på resterande del av kundens avfallshantering som exempelvis hyror och transportpriser. Detta kan vi hjälpa till med.

Kraftig nedgång av PIX-index

PIX-Index har som många redan vet haft en kraftig nedgång sedan 2018. I början av 2020 fram till mars fick PIX ytterligare ett ras på drygt 200 kr/ton.

Vid senaste uppdateringen av PIX har det nu stabiliserat sig till samma nivåer som i januari. Med detta sagt så borde en sänkning från februari-mars vara korrigerad till april.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Pixabay