Säkerhetsbranschen vill ha nationell strategi för att skydda handeln

Ligor som går in och plundrar butiker, hot och våld är vardag för många handlare. Nu efterlyser branschorganisationen Säkerhetsbranschen en klar strategi från regeringen som ska bygga på samverkan mellan polis, säkerhetsbransch och olika myndigheter

På mässan Säkerhet, som gick på Svenska mässan i Göteborg i början av september, talade Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, om de ökade samhällshoten och vad som kan göras för att öka säkerhet och trygghet i samhället.

Han menade att samarbetet mellan polis, myndigheter och säkerhetsbranschen bör öka. Då kan polisens resurser kompletteras med befintlig teknik och kompetens från företag i säkerhetsbranschen.

Eftersom behovet är akut anser han att bristen på poliser inte kan lösas bara genom uttalanden om fler poliser, när utbildningsplatser idag står tomma.

”Här kan företag från säkerhetsbranschen komplettera, vilket idag redan sker på flera områden, exempelvis i Stockholms tunnelbana, med teknik för kamerabevakning och ordningsvakter.” säger han till Dagens Handel.

Ett påtagligt och mycket utbrett problem är de alltmer oblyga butiksstölderna, som ofta sker framför ögonen på butiksmedarbetare och kunder.

”Detaljhandeln har idag stora problem med plundring Trots detta väljer många handlare att inte anmäla stölderna, eftersom polisen inte hinner med att lagföra förövarna.”, säger Torbjörn Ferndahl (bilden ovan), vd för Säkerhetsbranschen.

Säkerhetsbranschen skriver i ett pressmeddelande att de vill se en klar strategi från regeringen, hur säkerhetsbranschen effektivt kan bidra i arbetet för ett tryggare och säkrare samhälle.

”Här kan effektiv användning av ordningsvakter och säkerhetskameror på olika platser vara till stor hjälp, men även annan befintlig teknik. Den ändrade hotbilden mot Sverige kräver nya lösningar” skriver Säkerhetsbranschen.

Källa: Dagens Handel