Sänkta arbetsgivaravgifter för unga skapade tusentals nya jobb

Reformen om sänkta arbetsgivaravgifter har kritiserats för att inte ge särskilt stor påverkan på arbetsgivaravgifterna totalt men nu visar forskning från Handelns forskningsinstitut att reformen skapade cirka 16 400 nya arbetstillfällen.

Ny forskning från Handelns forskningsinstitut visar att de flesta företag inte fick några stora sänkningar av arbetskraftskostnaderna när arbetsgivaravgifterna för unga sänktes år 2007. De företag som fick relativt stora sänkningar anställde däremot fler arbetstagare jämfört med de företag som fick marginella sänkningar, eller ingen sänkning alls. Uppskattningsvis skapade reformen cirka 16 400 nya arbetstillfällen, vilket indikerar att den totala sysselsättningseffekten av reformen tidigare har underskattats.

– Våra resultat visar att sänkta arbetskraftskostnader leder till att företagen ökar antalet anställda och att tidigare undersökningar har underskattat sysselsättningseffekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. Sänkta arbetskraftskostnader kan därför vara ett effektivt sätt att underlätta arbetsmarknadsetableringen för de grupper av arbetstagare som idag har svårigheter att få en anställning, till exempel utrikes födda, säger professor Sven-Olov Daunfeldt.

Forskningsresultaten visar att arbetskraftskostnaderna minskade med mindre än 60,000 kronor per år för 80 procent av de företag som påverkades av reformen, vilket kan förklara varför sysselsättningseffekten av reformen inte blev mer omfattande. De företag som fick relativt stora sänkningar av arbetskraftskostnaderna ökade däremot antalet anställda signifikant mer till följd av reformen jämfört med de företag som fick mindre sänkningar eller ingen sänkning alls.

Slutsatsen av studien är att sänkta arbetskraftskostnader kan vara ett effektivt sätt att underlätta arbetsmarknadsetableringen för de grupper av arbetstagare som har svårigheter att få en anställning. Sänkningen måste dock vara relativt stor för att få avsedd effekt.

Källa: HUI Research

Foto: Axfood