Signera avtalet med Returpack snarast

Glöm inte att signera ditt avtal med Returpack, uppmanar Returpack som nu sänt avtalet till alla de 1 700 handlare som berörs av det.

– Helst ska alla avtal vara signerade den sista september, det vill säga på lördag, säger Erik Ebbeson, kundchef Returpack.

I början av september började Returpack sända ut nya avtal till alla handlare som hanterar återvinning av burkar och PET-flaskor och nu har samtliga tagit del av avtalet. Fortfarande finns det dock de som inte återkommit med signering – vare sig de använt sig av den digitala signeringen via Bank-ID eller sänt in påskrivna pappersavtal.

Därför uppmanas nu handlarna att skyndsamt ta tag i detta avtal och returnera det signerat till Returpack.

Problem med webbläsare

En del handlare har haft problem med den digitala signeringen vilket främst berott på vilka inställningar man haft på sin webbläsare, företrädesvis internet Explorer. Returpack föreslår därför att en annan webbläsare används, exempelvis Chrome. Om man ändå får problem kan man vända sig till Returpack för hjälp.

Vad gör man om man inte fått något avtal från er?

– Om det skulle vara någon som ännu inte fått avtalet eller om det missats av någon anledning är det bara att höra av sig till oss på Returpack på 010-191980 eller kundtjanst@returpack.se, så skickar vi det.

Läs mer på http://pantamera.nu/vara-tjanster/butik/butiksavtal/

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

 

Fakta | Avtal med Returpack

  • Returpack och landets dagligvarubutiker med returstationer har levt avtalslöst och det har fungerat väl. Men parterna Returpack, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel har kommit fram till att det finns fördelar med att formalisera ett avtal som är avsett att reglera samarbetet mellan Returpack och de bolag som som är anslutna, och önskar ansluta sig till, Returpacks retursystem.
  • Syftet med avtalet är att tydliggöra de rättigheter och skyldigheter som respektive part har i retursystemet och beskriva de åtaganden och krav som finns.
  • Avtalet syftar också till att skapa likvärdiga och konkurrensneutrala villkor för alla deltagare samt att säkerställa systemets nuvarande och framtida funktion och utveckling.
  • Avtalet har inte kommit till för att förändra ett redan väl fungerande system.