Skicka kärlek till din livsmedelsbutik!

Skicka kärlek till favoritbutiken där hemma och visa att du bryr dig. Trygga matbutiker är viktigt för oss allihop och genom att sätta en digital pin, i form av ett hjärta, på din ort visar du ditt stöd och ditt engagemang i frågan. Livsmedelshandlarna bidrar med 10 kronor till Brottsofferjouren för varje digitalt hjärta som sätts på en butik. Hjälp till och visa att du är emot brott i matbutikerna. Väg upp ett dåligt beteende med ett gott!

Den uppmaningen ger Livsmedelshandlarna som nu tar sitt initiativ Tryggare Matbutiker ett steg vidare genom möjligheten för alla att visa uppskattning för sin lokala livsmedelsbutik. Detta genom att sätta en digital pin i form av ett hjärta på “sin” matbutik på en karta på hemsidan tryggarematbutiker.nu.

Målet med Tryggare Matbutiker

Med Tryggare Matbutiker hoppas Livsmedelshandlarna att en folkrörelse ska ta fart för att skapa butiker där kunder, anställda och handlare kan arbeta i utan att behöva utsättas för stölder, hot, skadegörelse och trakasserier.

– Oavsett om du jobbar eller handlar i butik eller är politiker, beslutsfattare eller jobbar inom polisen eller rättsväsendet kan du hjälpa till genom att följa och delta i vårt initiativ Tryggare Matbutiker, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Ställ upp och skicka kärlek

Kampanjen Skicka Kärlek till din matbutik lanseras på tryggarematbutiker.nu den 9 juni och fortsätter under  hela sommaren. Livsmedelshandlarna kommer även att förmedla budskapet under Almedalsveckan där organisationen deltar genom att bland annat visa VR-filmer om matbutikernas allt oftare brutala vardag.

– Jag vill poängtera att syftet inte är att ställa de olika butikerna mot varandra, inte heller orterna. Utan det är snarare en möjlighet för alla att visa hur viktig ens butik är för en själv och för sin ort där man bor. Genom kampanjen hoppas vi skapa en större och bredare förståelse för hur viktigt det är för oss alla att stävja brotten i våra matbutiker och skapa tryggare miljöer som alla vill vistas i, säger Pär Bygdeson.

Gå in på tryggarematbutiker.nu/skickakarlek för att delta i kampanjen Skicka kärlek till din matbutik.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

Så här gör du | Skicka kärlek till din matbutik

• Stöd svenska matbutiker genom att skicka kärlek till din matbutik där du bor.

• Gå in på www.tryggarematbutiker.nu och klicka på fliken ”Skicka kärlerk”. eller följe denna länk:

tryggarematbutiker.nu/skickakarlek/

Zooma in din favoritbutik på kartan och sätt en pin (i form av ett hjärta) på din utvalda plats.

• För varje digitalt hjärta bidrar Livsmedelshandlarna med 10 kronor till brottsofferjouren.

• Du kan ”hjärta” (pinna en butik med ett hjärta) fem gånger per IP-adress.

• När du har ”hjärtat” din butik, hjälp gärna till att sprida kampanjen vidare på Facebook.