Spelmarknaden omregleras – licenssystem införs vid årsskiftet

I början av april presenterade Regeringen sitt förslag om en ny spellag och ett nytt licenssystem. Svenska Spel välkomnar förslaget med att det nu blir ordning och reda, mindre utrymme för fusk och lika för alla.

För ett år sedan presenterade Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt sitt förslag, som innebär att spelmonopolet skrotas och ersätts av ett licensreglerat system. Sedan dess har regeringens lagförslag om en omreglering varit ute på remiss och den 4 april presenterade huvuddragen i den nya spelpropositionen.

Spelutredningar i 14 år

– Det oreglerade spelet har tagit över och spel används i kriminell verksamhet. För 14 år sedan tillsattes den första i raden av spelutredningar. Det är på tiden att vi går från ord till handling och får ordning och reda på den svenska spelmarknaden, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I propositionen, som i stort följer lagförslaget, föreslås en omreglering av den svenska spelmarknaden, som innebär att man inför ett licenssystem för samtliga aktörer.

Obehöriga stängs ute

Den nu föreslagna spellagen innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga licenser och aktörer utan licens ska stängas ute. Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de negativa effekterna av spelandet ska begränsas.

Det ska dessutom vara kriminaliserat att främja spel utan licens, exempelvis genom reklam.

Spelmarknad i tre delar

I förslaget delas spelmarknaden upp i tre delar:

 • en konkurrensutsatt del, som omfattar spel över internet och vadhållning
 • en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål, och som omfattar lotterier och bingo
 • en del som förbehålls staten och som omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater

Spelinspektionen ny myndighet

Punktskatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent av skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalningarna. Spel förbehållet allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat

Lotteriinspektionen ska dessutom omvandlas till den nya Spelmyndigheten.

– Vi förstärker Lotteriinspektionen som blir Spelinspektionen och ger myndigheten fler och vassare verktyg. Olicensierade aktörer ska stängas ute och licenshavare ska bedriva sin verksamhet i enlighet med lagen. Vi ger i dag också ett uppdrag till Statskontoret att följa upp reformen för att snabbt kunna justera lagen om målen med reformen inte uppfylls. Det är av stor vikt att en hållbar finansiering för föreningslivet inte äventyras, säger Ardalan Shekarabi.

Ombuden rutinerade i registrering

Bland de krav som finns i lagförslaget är att spelbolag ska registrera den som vill delta i spel och fastställa en spelares identitet innan spel får påbörjas.

Det är en rutin som spelombuden är väl bekanta med sedan registrerat spel infördes för fyra år sedan. Det gemensamma arbetet med registrerat spel har inneburit bättre möjligheter att stävja till exempel problem med matchfixing och penningtvätt.

Dömas för spelfusk

– Den nya statliga spelmyndigheten ska besluta om licenser och utöva tillsyn enligt lagen. Straffen för olovlig spelverksamhet skärps. Den som vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel, så kallad matchfixning, ska kunna dömas för spelfuskbrott, säger Joachim Elm, försäljningschef Ombud på Svenska Spel.

Svenska spel positiva

Han ser positivt på regeringens förslag:

– Vi ser flera fördelar men framförallt att det blir ordning och reda med samma villkor för alla. Butikerna och ombuden har en central roll i vår affär där de står för det direkta kundmötet, därför har de en mycket stor betydelse för oss. Vi arbetar nu hårt för att sätta oss in i det nya lagförslaget så att vi kan föra ut information till spelombuden om hur de ska förhålla sig till de nya reglerna som införs redan efter årsskiftet, säger Joachim Elm.

Ombudsträffar till hösten

Svenska Spel kommer att kalla till en mängd ombudsträffar för att informera om förändringarna och hur spelombuden ska agera enligt den nya lagen.

– Vi håller på med att ta fram ett informationsmaterial som kommer ut i september. Under både ombudsträffarna och i informationsmaterialet informerar vi om att ett ytterligare ombudsavtal måste tecknas eftersom spelmarknaden nu delas upp. Det blir två ombudsavtal för sportspel respektive turspel.

Ombuden viktiga

Joachim poängterar att ombuden blir fortsatt viktiga för Svenska Spel även med den nya omregeleringen:

– Spelombuden är oerhört viktiga, både för vår affär och för de tusentals kundmöten de genomför varje dag. Kundens möte med ombudet är en av de viktigaste pusselbitarna i det som skapar spelupplevelsen, där trygghet och omsorg om kunden är mycket viktigt. Den nära och personliga kundkontakten blir fortsatt en viktig styrka och fördel på den nya spelmarknadensäger han.

Intensiva förberedelser

– Vi jobbar intensivt nu med våra förberedelser, inte minst för att kunna skicka in våra licensansökningar till Lotteriinspektionen i augusti men också med inbjudan till ombudsträffarna, informationsmaterialet och hur de nya avtalen formuleras.

– Samtidigt vill jag poängtera att det kommer fungera alldeles utmärkt för ombuden att fortsätta att sälja alla Svenska Spels produkter i butik, även efter första januari 2019, säger Joachim Elm.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Adam Wrafter / Svenska Spel

 

Fakta | förslag om omreglering av spelmarknaden

Regeringen föreslår en ny spellag och att ett licenssystem införs.

 • Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga licenser och aktörer utan licens ska stängas ute.
 • Spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och de negativa effekterna av spelandet ska begränsas.
 • En ny brottsrubricering, spelfusk, införs och ett särskilt samverkansråd inrättas för att komma åt matchfixningen.
 • Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål, och som främst omfattar lotterier och bingo, samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.
 • Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat. Om en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida ska vinsten beskattas.
 • Lotteriinspektionen blir till Spelinspektionen och den nya myndigheten får fler och vassare verktyg.
 • Licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande.
 • Höga krav på måttfullhet ska gälla vid marknadsföring av spel.
 • Spelare ska kunna stänga av sig från allt spel och bonusar ska inte få erbjudas annat än vid första speltillfället.
 • För att stänga ute olicensierade spelföretag införs en möjlighet att blockera betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelföretag.
 • Spelinspektionen kan också förelägga internetleverantörer att upprätta varningsmeddelanden för webbplatser som erbjuder spel utan licens.
 • Det ska vara kriminaliserat att främja spel utan licens, exempelvis genom reklam.
 • Statskontoret får i uppdrag att följa upp reformen för att snabbt kunna justera lagen om målen med reformen inte uppfylls.
 • Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Källa: Regeringen