SRS varnar för otillåten handel med pallar

Svenska Retursystem behöver butikernas hjälp med att förhindra att stulna lastbärare blir till handelsvaror. Enligt vad Svenska retursystem erfar har pallar pantats i butiker mot ersättning av varor eller pengar.

– Det är inte tillåtet att betala ut ersättning eller lämna motsvarande belopp i form av varor från butik till företag eller privatpersoner som önskar lämna in tomma SRS returpallar eller returlådor till butiken. Lastbärarna kan vara stulna från en grannbutik, säger Brita Forsström på Svenska Retursystem.

Ta gärna emot gratis

Butiker får däremot gärna ta emot lådor och pallar utan motprestation, så att dessa kan återföras tillbaka till retursystemet via butikens grossister.

– Butiker som blir kontaktade av företag som vill lämaa in SRS lastbärare får gärna höra av sig till SRS kundservice så att de kan se till att de återställs till systemet på rätt sätt, säger hon.

Text: Marie Hallencreutz