St1 tecknar avtal med Menigo – leverantör för mat och dryck

St1 tar tillbaka driften av butikerna på Shellstationerna och utvecklar ett helt nytt retail-koncept. Som leverantör till butiksverksamheten har St1 valt Menigo. 
Energiföretaget St1 äger och driver bland annat 104 drivmedelstationer under varumärket Shell. Sedan tidigare har St1 meddelat att man har sagt upp avtalet med Reitan som ansvarat för butikerna på Shellstationerna. Med start senhösten 2018 kommer St1 istället att driva butikerna i egen regi.
Det nya convenience-konceptet kommer att bestå av två delar – dels en butiksverksamhet med mat och dryck för människor på väg, dels ett bekvämlighetsutbud, som exempelvis biltvätt.
I samband med det planerade återtagandet av butikerna har en ny upphandling av grossist genomförts. Sofie Westman, chef för Convenience Retail i St1 Sverige, säger i ett pressmeddelande att valet föll på Menigo för deras ambition att minska miljöavtrycken i hela sin verksamhet – både vad gäller transporter och maten de levererar.
”Vi har hittat en partner för vår vision om ett helt nytt och modernt retailkoncept, som vi ser är både samarbets- och utvecklingsorienterad.”
”Samtidigt har Menigo ett stort kunnande kring smakupplevelser och är bland annat sponsor till ”Årets Kock” och ”Junior Kocklandslaget”. Detta i syfte att driva utvecklingen av svensk gastronomi framåt och öka kännedom om svenska producenter och säsongsbaserade råvaror.”

Källor: St1, LiF

Foto: St1