Stoppa regeringens skydd av storföretagen

En långtgående överimplementering av ett EU-direktiv kan komma att ge svenska konsumenter tråkigare och dyrare mat. Vi måste sluta med så kallad “gold plating” i Sverige.