Stor efterfrågan på svenskt växtbaserat protein

Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har vuxit med nära 16 procent per år de senaste tre åren. Det handlar om produkter, som växtbaserat kött eller köttsubstitut och andra gröna alternativ, och utvecklingen väntas öka de närmaste åren. Det visar en ny rapport från konsultfirman Macklean.

I dagsläget är andelen svenska råvaror liten i de växtbaserade proteinprodukter som finns på marknaden, istället dominerar importerad soja. Samtidigt visar en ny rapport att det finns ett stort intresse för produkter med svensk råvara, förutsatt att priset och kvaliteten är det rätta.

En lantbrukare som ser möjligheter i att möta efterfrågan är växtodlaren Fredrik Andersson på Sävgården utanför Arboga, som testar att få till en bra växtföljd på gården. Under 2019 testade han provodlingar med bland annat sötlupiner och linser, men menar att förädlingsledet än så länge inte är tillräckligt utvecklat för att möta konsumenternas efterfrågan.

– Det är en marknad som måste byggas upp. Vi behöver ha en industri som fungerar i resterande led, där är vi inte än. Men man måste börja någonstans, säger Fredrik Andersson.

Även rapporten från Macklean, som har gjorts på uppdrag av LRF Växtodling, visar på brister i förädlingsledet. De vanligaste svenskodlade baljväxterna är ärta och åkerböna och merparten används som foder. Av de baljväxter som används till humankonsumtion är gröna ärter (även kallade konservärter) vanligast, med en skörd på cirka 12 000 ton. Även spannmål och oljeväxter är relevanta, eftersom de har relativt högt proteinvärde. 2017 uppgick Sveriges totala produktion av baljväxter till 205 000 ton.

Källa: Livsmedelsnyheter

Foto: Findus